Annons

Äldre hypertonimedel ger ökad risk för diabetes

En ny metaanalys befäster sambandet mellan betablockerare och diuretika och risken att drabbas av diabetes. Analysen visade ingen motsvarande risk för modernare blodtryckssänkande läkemedel.

21 feb 2007, kl 16:17
0

Det senaste inlägget i den pågående debatten om hypertoniläkemedel är en metaanalys som undersökt sambandet mellan olika klasser av blodtrycksmedel och risken att utveckla diabetes. Inom kort kommer SBU: uppdatering av den senaste rapporten om blodtrycksbehandling från 2004 med anledning av alla nya studier som tillkommit.
Effekten av olika typer hypertoniläkemedel på förekomsten av diabetes är kontroversiell eftersom traditionella metaanalyser begränsas av att studierna är olika och att det inte finns några studier som direkt jämfört ACE-hämmare med angiotensinrecepotorblockerare, ARB.
Amerikanska forskare genomförde därför en metaanalys där man med hjälp av en ny statistisk teknik kan uppskatta risken även för läkemedel som inte har jämförts direkt tidigare. Metoden kan liknas vid att räkna fram oddset för två fotbollslag som ännu inte spelat mot varandra.
Analysen, som inkluderade 22 studier och 143 153 patienter, publicerades nyligen i Lancet (2007; 369:201-207). Den visade att ARB och ACE-hämmare gav en minskad risk att drabbas av diabetes. Kalciumantagonister visade samma effekt som placebo och betablockerare och diuretika ökade risken för diabetes.
Under senare år har betablockerarna och främst atenolol varit starkt ifrågasatta då flera studier visat ökad risk för hjärtkärlsjukdom.
– Vi diskuterar just nu hur vi ska formulera våra slutsatser om behandling av högt blodtryck, säger Helena Dahlgren på SBU.
– När det gäller atenolol tycker en del att det finns skillnader gentemot andra betablockerare och en del inte. Om man kommer fram till att klassen inte är homogen så försvinner klasstänkandet och då kan man bara uttala sig om enskilda läkemedel.
Redan i rapporten från 2004 gick SBU ifrån att klassa medel som första- och andrahandsmedel.
– Om man ser det kostnadsmässigt så har alla klasser idag generika som alternativ och då blir gamla läkemedel inte billigare, påpekar hon.