Annons

LFN prioriterar inte de små

Det ingår inte någon pediatriker i Läkemedelsförmånsnämnden, LFN. Det borde det göra menar barnläkare. Annars finns risken att mediciner som är viktiga för barn mister sina subventioner.

21 feb 2007, kl 16:14
0

Läkemedelsförmånsnämndens arbete med att bedöma vilka mediciner som bör lyftas ut ur subventionssystemet väcker oro bland barnläkare. Många barnsjukdomar kräver specifika behandlingar och ibland behövs särskilda beredningsformer.
Nio pediatriska läkare och farmacevter protesterade förra året mot att subventioner för vissa läkemedel, som används av barn, mot sjukdomar orsakade av magsyra försvann.


Nämnden ändrade inte sitt beslut. Istället kom man fram till att landstingen ska se till att barn som behöver syrahämmande behandling, som inte längre ingår i förmånen, får det.
? Det är självklart bättre att landstingen tar kostnaderna än att man lägger hela den ekonomiska bördan på föräldrarna. Men det finns en risk att det blir olika i olika delar av landet, säger Åsa Andersson, apotekare och ordförande i Scandinavian Paediatric Pharmacist Group.
Oron har framför allt gällt att alla landsting inte ska betala för preparaten.
Axel Edling, ordförande för LFN, anser att oron är obefogad.
? Det har fungerat bra i praktiken, säger han om den magsyrahämmande behandlingen.


Personer med cystisk fibros är en grupp patienter som i många fall har det väldigt svårt. Ungefär hälften som har diagnosen är under 18 år.
? Det är barn och ungdomar som kämpar jättehårt, säger Kristina Radwan, Riksförbundet Cystisk Fibros.
Kristina Radwan, som själv lider av sjukdomen, är orolig för vad LFN:s beslut kan leda till.
? Cystisk fibros är en väldigt allvarlig diagnos med problem i hela kroppen. Vi behöver slemlösande och bronkvidgande medel, antibiotika och läkemedel för mage, tarm och pankreas. Det är grundmedicineringen när man är liten. När man blir äldre kommer det till mycket annat. Nästan alla drabbas av en speciell variant av diabetes typ II och nästan alla får astma. Vi har mycket ovanliga bakterier och många har ledbesvär, säger hon.
? Om man ser hela listan med mediciner som vi behöver och tänker på att LFN ska gå igenom läkemedel för att lyfta ut dem ur subventionen då förstår man att det kan bli dyrt för oss.
Kristina Radwan vill inte se en lösning där landstingen tar över ansvaret för läkemedelskostnaderna.
? Jag är jätteoroad. De säger att landstingen ska betala. Men om landstingen inte vill?
Axel Edling vill inte kommentera hur det kommer att bli för den här patientgruppen eftersom frågan inte är färdigbehandlad.


Många av de läkemedel som personer med cystisk fibros behöver tas i hemmet ? inte på sjukhus. Därför kan det bli extra komplicerat om sjukhusen ska rabattera mediciner i stället för att de, som tidigare, subventioneras.
Lena Hjelte, barnläkare specialiserad på cystisk fibros, anser att en pediatriker borde ingå i nämnden för att belysa de speciella förhållanden som gäller för barn och läkemedel.
Hon får medhåll av flera barnläkare som Läkemedelsvärlden har varit i kontakt med.
? Att det inte ingår en pediatriker är helt klart en miss, säger Göran Wennergren, ordförande för Svenska Barnläkarföreningen.
? Nämnden har varit lyhörd för våra synpunkter, men det är naturligtvis bäst om det blir rätt från början.
Axel Edling anser att det räcker med att pediatriker är delaktiga i utredningarna.