Sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Tillgänglighet till Naloxon ska bli större

Två myndigheter får i uppdrag av regeringen att utreda hur Naloxon ska finnas utanför hälso- och sjukvården.  

7 april 2017, klockan 11:23
0

Naloxon är en antidot till opioider, och kan häva överdoser och rädda livet på personer som överdoserat. Idag finns det i Sverige bara tillgängligt inom sjukvården.

Nu ska Läkemedelsverket och Socialstyrelsen utreda förutsättningarna för att göra det livräddande läkemedlet mer tillgängligt. Bland annat ska de bedöma hur anhöriga till personer som riskerar att överdosera opioider kan få tillgång till Naloxon. De ska också studera hur uppföljning och utvärdering av nya åtgärder kan göras.

– Den narkotikarelaterade dödligheten är en prioriterad fråga för regeringen. Min förhoppning är att det uppdrag vi nu ger till myndigheterna ska öka tillgängligheten till Naloxon och på så sätt rädda liv, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande.

Läkemedelsverket har tidigare kommit fram till att konceptet “Take-home-naloxone” är medicinsk förankrat och att nyttan överväger riskerna. Konceptet innebär att det primära användningsområdet är utanför sjukvården, och att personer som inte är sjukvårdspersonal efter utbildning kan ge Naloxon vid misstänkt opioidöverdos. Men i dagsläget är konceptet inte förenligt med svensk läkemedelslagstiftning. Läkemedelsverket och Socialstyrelsen ska därför nu föreslå författningsförslag som gör konceptet möjligt.

Uppdraget ska redovisas till regeringskansliet senast den 31 december 2017