Webbaserad utbildning för allmänläkare

Allmänläkare och ST-läkare får webbaserad utbildning i samarbete med Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin.
1 september 2014, klockan 10:10

I ett samarbetsprojekt mellan Läkemedelsakademin och Svensk förening för allmänmedicin, SFAM ska läkarna få tillgång till webbaserad e-learning om depression och ångest.
Förutom SFAM och Läkemedelsakademin är också Region Skåne med i pilotprojektet. 

Fortbildningen ska genomföras på enskilda vårdcentraler och utgår från det allmänmedicinska perspektivet med autentiska fallbeskrivningar.
Läkemedelsakademins e-learning har använts under flera år för utbildning av farmaceuter på apotek.

Andra artiklar inom samma ämne