Samarbetar för att öka kunskap om antibiotika

23 svenska myndigheter och organisationer uppmärksammar tillsammans problematiken med antibiotikaresistens.
19 november 2015, klockan 10:10

På en webbplats har information om antibiotikaresistens samlats för att dra allmänhetens uppmärksamhet till frågan. Syftet är att väcka tankar om att allt hänger ihop och sätta fokus på vad man själv kan göra i rollen av exempelvis patient, konsument eller djurägare.

I går på europeiska antibiotikadagen lanserades konceptet på webbsidan. Det spreds även via sociala medier, pressmeddelande och via webbplatser.

Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket har fått i uppdrag av regeringen att ansvara för en nationell samverksfunktion för arbetet mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner. I en nysläppt delrapportering beskriver myndigheterna planerna framöver.

Under 2016 kommer arbete med att ta fram förslag till en sektorsövergripande strategi för hur ESBL carba hos människor, djur, livsmedel och miljö ska hanteras. Det skriver myndigheterna i rapporten.

Tarmbakterier med resistensmekanismen ESBL carba har spridits snabbt över världen. De är svåra och går ibland inte att behandla med antibiotika.

Vidare kommer samverkansfunktionen fortsatt att arrangera antibiotikaforum även nästa år. Planen är att bygga vidare på den grund som lades i år gällande myndighetsgemensam information om antibiotikaresistens.

Andra artiklar inom samma ämne