Brilique inte bättre än acetylsalicylsyra

Astrazenecas blodproppshämmare visade inte tillräcklig effekt i att förebygga stroke och död jämfört med acetylsalicylsyra, visar resultat från global studie.
23 mars 2016, klockan 11:11

Resultat från Astrazenecas globala Socrates-studie visar att blodproppshämmaren Brilique/Brilinta, ticagrelor, inte nådde de primära effektmåtten, tid till förekomst av stroke, hjärtinfarkt eller död, jämfört med acetylsalicylsyra.

Den globala studien omfattade 9 600 patienter med akut ischemisk stroke eller transitorisk ischemisk attack, Tia. Under 90 dagar behandlades patienterna antingen med tabletter med 90 mg ticagrelor två gånger om dagen eller 100 mg acetylsalicylsyra en gång om dagen.

Företaget noterar att studiearmen som behandlades med ticagrelor visade färre händelser jämfört med armen som behandlades med acetylsalicylsyra, men att skillnaderna inte var statistiskt signifikanta.

Andra artiklar inom samma ämne