Expedierade läkemedel utan giltigt recept

Inspektionen för vård och omsorg inleder en tillsyn av ett apotek i Värmland efter en anmälan från en läkare.

29 juni 2017, klockan 09:21
0

En distriktsläkare har anmält till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att läkemedel med recept i hennes namn har expedierats, utan att hon förskrivit läkemedlet. Läkemedlet har expedierats på ett apotek i Värmland.

Distriktsläkaren anser att händelsen är receptförfalskning, och skriver till tillsynsmyndigheten att hon ser stora säkerhetsrisker med att hennes förskrivarkod och identitet använts för att skapa recept eller förskrivningar utan hennes kännedom.

IVO meddelar att de med anledning av uppgifterna kommer att inleda en tillsyn av apoteket. I myndighetens uppdrag ligger att genomföra tillsyn där risker för missförhållanden bedöms vara stora. Även landstingets jurist ska titta på ärendet.