Diabetesläkemedel i implantat bättre

Diabetiker som fick sin medicin genom implantat fick bättre värden jämfört med en tablettbehandling med Januvia.

20 augusti 2015, klockan 13:25
0

Foto: Intarcia

Att operera in en tändsticksstor pump laddad med läkemedel mot diabetes typ II kan ge flera fördelar jämfört med en standardbehandling med tabletter. Det visar resultaten från en klinisk fas III-studie där man testade läkemedelsbolaget Intarcias osmotiska pump kallad ITCA 650. Implantatet i studien var laddat med GLP1-receptoragonisten exenatid.

Effekten från implantatet jämfördes med en behandling med tabletter med Januvia, sitagliptin, och försöket pågick under ett år. Alla patienterna hade också en grundbehandling med metformin.

Att läkemedlet i pumpen under huden räcker i upp till ett år och frisätts kontinuerligt innebär en väldigt bra följsamhet i medicineringen. Patienterna som använde implantatet hade också en signifikant lägre nivå på sina HbA1c-värden jämfört med de som fick tablettbehandlingen. Dessutom gick de ner mer i vikt än personerna som fick Januviabehandling, 4 kilo jämfört med 1,3.

Intarcia planerar nu att ansöka om ett godkännande för behandlingsmetoden under 2016.

Exenatid som är den aktiva substansen i implantatet säljs idag av Astrazeneca under namnen Bydureon och Byetta.

Lägg till ny kommentar

Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här