Cancerläkemedel mot sarkom godkänt

Första kända läkemedlet mot fettvävnadstumören liposarkom som visat en förbättring i överlevnadstid har godkänts av FDA.

1 februari 2016, klockan 09:27
0

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, har godkänt läkemedlet Halaven, eribulinmesylat, för behandling av personer med liposarkom, en form av fetthaltig mjukdelstumör. Liposarkom är en relativt vanlig mjukdelssarkom som utgår från fettvävnad. Läkemedlet godkänns som behandling för patienter vars tumör inte går att operera bort, är metastaserade eller som tidigare fått cytostatikabehandling med antracyklin.

– Halaven är det första godkända läkemedlet för patienter med liposarkom som har visat en förbättring i förlängd överlevnad, säger Richard Pazdur, chef för hematologi och onkologiprodukter på FDAs avdelning för läkemedelsutvärdering och forskning, i ett uttalande på myndighetens hemsida.

Vidare konstaterar han att uppgifter som FDA granskat visar att läkemedlet ökar överlevnaden med cirka sju månader.

– Patienter erbjuds ett kliniskt betydelsefullt läkemedel, säger han.

Effekten och säkerheten av Halaven har utvärderats i kliniska prövningar med 143 deltagare med avancerad liposarkom som var inoperabla eller hade spridit sig till närliggande lymfkörtlar eller andra delar av kroppen och som behandlats med kemoterapi.

Deltagarna behandlades antingen med Halaven eller en annan kemoterapi, dakarbazin. Behandlingen varade till dess att sjukdomen spreds eller till dess att personerna inte längre tolererade biverkningarna av behandlingen. Medianöverlevnaden för patienter som fick Halaven var 15,6 månader jämfört med 8,4 månader för dem som fick dakarbazin.

Halaven marknadsförs av företaget Eisai.

Lägg till ny kommentar

Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här