Ytterligare stöd <br>för barnvaccinering

Ytterligare stöd
för barnvaccinering

Full uppsättning av vaccin under de första månaderna i livet stör inte immunförsvaret, enligt ny studie.

6 mar 2018, kl 17:00
0

Annons

I en amerikansk studie, som publiceras i JAMA, bekräftas slutsatsen från tidigare studier att vaccinering mot flera olika sjukdomar under den första tiden i livet inte ger någon dysfunktionell påverkan på immunsystemet.

Studien utfördes vid sex hälsovårdsorganisationer i USA som alla ingick i systemet Vaccine Safety Datalink. De barn som sökt akutmottagningen på grund av infektion i övre och nedre luftvägarna samt maginfektioner, orsakade av patogener som inte ingår i vaccinationer, inkluderades i studien.

De matchades sedan mot barn som inte sökt vård för sådana infektioner. I matchningen kontrollerades för ålder, kön, förekomst av kronisk sjukdom och specifikt sjukhus. Barnen var mellan 24 och 57 månader gamla och födda i perioden januari 2003 till september 2013. De följdes upp till och med sista december 2015.

Man såg då att det inte fanns någon skillnad mellan grupperna när det gällde hur många antigener barnen exponerats för, det vill säga hur många vaccinationer de hade fått. Mängden vaccinationer hade alltså ingen betydelse för risken att få en annan infektion (orsakad av en patogen som ej vaccinerats mot).

Resultatet är i linje med vad tidigare, större studier visat. Bland annat visade en kohortstudie i Danmark från 2005 som följt barn födda mellan 1990 och 2001 att det inte var någon skillnad när det gällde känslighet för infektioner från patogener som inte ingått i vaccinen, oavsett hur många vaccinationer man fått som barn.

– Resultatet i studien är det förväntade, och det är bra att studien har gjorts, säger Adam Roth, läkare på enheten för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten.

Orsaken till att den nu publicerade studien gjordes var att det finns en oro bland föräldrar i USA för att det ökade antalet vaccinationer i barnvaccinationsprogrammet skulle bli för mycket för immunsystemet och öka risken för barnen att få andra infektioner.

–  Mellan 10 och 15 procent av föräldrarna i USA väljer att skjuta upp vaccinationer på grund av den här oron, säger Adam Roth. De har också fler vaccinationer som ingår i barnvaccinationsprogrammet.

Vaccin som den senaste tiden har inkluderats i vaccinationsprogrammet i Sverige, som pneumokockvaccin och (snart) rotavirusvaccin, har sedan många år funnits i USA.

Hur ser det ut i Sverige, händer det att föräldrar vill skjuta upp sina barns vaccineringar även här?
– Den oron och debatten är mer levande i USA än här, säger Adam Roth. Här är det ovanligt att föräldrar vill skjuta upp vaccinering. Vi har mycket hög vaccinationstäckning även i tid.

Texten är uppdaterad.