Ylva Johansson om oppositionens planer för apoteksmarknaden

Ylva Johansson om oppositionens planer för apoteksmarknaden

Ett halvår kvar till valet. De rödgröna gillar inte den apoteksmarknad som just nu tar form och planerna står fast att ändra förutsättningarna radikalt om de får majoritet i september.

10 mar 2010, kl 13:24
0

Annons

Den 15 januari förra året kallade Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet till en gemensam presskonferens. Syftet var att meddela att om de vinner valet hösten 2010 kommer de att riva upp omregleringen av apoteksmarknaden. Ett drygt år senare är den nya marknaden i full gång samtidigt som valet är ett halvår bort.
? Vi står kvar vid det besked som vi gav då. Vi kommer att riva upp regeringens beslut och det var viktigt att vi meddelade det redan för ett år sedan, säger Ylva Johansson, Socialdemokraternas talesperson i sjukvårdsfrågor.

Vad är det ni kommer att riva upp?
? Vi kommer inte att köpa tillbaka några apotek, det bedömer jag som helt orealistiskt och det vore att satsa pengar på något som inte ger någon förbättring. Istället kommer vi att ändra förutsättningarna för apoteksmarknaden inom framförallt inom tre områden. Prismodellen kommer att ändras, den producentoberoende läkemedelsinformationen behöver stärkas och vi ska se över vilka som får äga apotek.
Under hela omregleringen av apoteksmarknaden har prismodellen varit det som stötts och blötts mest. Den lösning som det tillslut blev får stark kritik från oppositionen, och stora förändringar är att vänta om de vinner valet.
? Jag ifrågasätter starkt den extra tiokronan som apoteken idag får för varje expediering av generika, det är en onödig utgift för skattebetalarna som vi troligtvis kommer att ta bort. Jag tror också att apoteken kan klara sig med en lägre handelsmarginal, det har man gjort tidigare och jag ser ingen anledning till att det skulle vara annorlunda nu.
Men enligt Ylva Johansson handlar det inte bara om de faktiska ersättningsnivåerna, det vill också se över själva prismodellens konstruktion.  
? Vår kritik mot regeringens modell är framförallt att vi som skattebetalare inte vet vad pengarna går till. Vi vet inte vilka avtal som sluts mellan de stora läkemedelsföretagen och apoteksföretagen på en internationell nivå. Risken är stor att kostnaderna för läkemedel blir högre än de behöver vara och att pengarna hamnar i mellanhänder.

Hur ska ni konstruera modellen istället?
? Det har vi inte exakt svar på ännu. Men jag tycker att det gemensamma förslag som fanns från Läkemedelsindustriföreningen och Farmacevtföretagarna i ett tidigare skede var en mycket intressant modell. Utan att låsa oss vid det kan jag säga att det var
en vettig inriktning.

Och vad är det som blir bättre med den modellen?
? Att man undviker den här frågan att apoteken får förhandla med läkemedelföretagen och den beroendeställning och dåliga transparens som det leder till.
När det gäller den producentoberoende informationen har Ylva Johansson inga svar på hur de ska ändra regelverket, men hon menar att någonting måste göras.
? Idag har man lagt det ansvaret på Läkemedelsverket, men jag tror det är mycket få patienter som vänder sig till dem med frågor. Har man en fråga om ett läkemedel så är det naturligt att man frågar på apoteket och då kommer frågan hur vi ska säkerställa att patienterna fattar sina beslut på rätt grunder.

För den nuvarande regeringen har den ökade tillgängligheten varit ledordet för omregleringen, vad säger ni om tillgängligheten?
? När regeringen pratar om tillgänglighet pratar de bara om antal apotek, men jag tycker det finns många andra sätt att tänka. Då kommer man in på frågan om vem som ska få äga apotek till exempel. Jag tycker det finns anledning att se över om inte även offentligt drivna vårdcentraler, och inte bara privata som det är idag, ska få ha utlämning av läkemedel. För patienten skulle det vara en ökad tillgänglighet att kunna hämta ut läkemedlet på samma ställe som man fått det förskrivet. Man kan också se över om det inte går att hitta lösningar via internet och posten för de kroniskt sjuka.

Kommer ni att ändra något när det gäller reglerna för OTC i handeln?
? Ja, vi tycker att man ska behöva tillstånd för att sälja receptfria läkemedel, och inte bara anmälningsplikt som det är idag. Och vi tycker att Läkemedelsverket ska sköta inspektionen. Det är ett sätt att betona att det behövs kunskap för att sälja läkemedel, och jag tror inte att ökade krav kommer göra att det blir färre ställen som vill sälja receptfria läkemedel.

Kommer ni ändra något i statens ägande av Apoteket AB?
? Det är troligt att vi ändrar i ägardirektiven, men ett problem är att vi inte vet hur ägardirektiven ser ut idag så därför kan jag inte svara på exakt vad vi vill göra annorlunda. Men vi har en annan syn än regeringen på hur man ska använda Apoteket AB.

Bli det fler eller färre apotek om ni regerar?
? Jag vågar inte sia i det. Men frågan är fel ställd. Hela vår idé om hur vi vill styra läkemedelsmarknaden handlar inte om antalet apotekskedjor, vi ser inget egenvärde i att det finns många kedjor, inte heller i att det finns få. Vårt ansvar är inte lönsamheten för apoteken, vårt ansvar är en säker och trygg läkemedelsförsörjning för befolkningen.