Annons

Vill göra fler läkemedel receptfria

Sveriges Apoteksförening vill införa ett nytt sortiment av receptfria läkemedel, men som endast får säljas i kombination med rådgivning från apotekens personal.

4 nov 2015, kl 13:11
0

Det skriver Johan Wallér, Robert Svanström, och Henrik Ehrenberg från Sveriges Apoteksförening i ett debattinlägg på SVT Opinion.

– Vi vill lyfta egenvården i Sverige och visa på värdet den kan spela. Det är en trend med utvecklad egenvård runt om i världen, som vi vill visa på, säger Robert Svanström, chefsfarmaceut, Sveriges Apoteksförening.

Läkemedel mot ögoninfektion och eventuellt potenshöjande läkemedel som Viagra skulle kunna omfattas av ett nytt receptfritt farmaceutsortiment, skriver de i debattartikeln.

– Vi ville lyfta något eller några exempel, men ytterst är det Läkemedelsverket som ska göra den bedömningen. Jag kan även tänka mig andra styrkor och förpackningsstorlekar än vad som finns i dag. Det behöver inte bara vara nya områden, utan befintliga men där man utökar.

Robert Svanström menar att man i ett första steg utvärderar möjligheten att införa den nya kategorin och att ett andra steg blir att läkemedelsföretag ansöker om att befinna sig i kategorin.

I debattinlägget ges exempel på att vad som avgör vad medborgare förväntas kunna hantera själv är föränderligt över tid, i takt med att ny kunskap förvärvas. Paracetamol får inte längre säljas i dagligvaruhandeln i tablettform medan magsårsmedicinen Losec i svagare styrkor flyttas till listan över läkemedel som får stå i butikernas hyllor. Sveriges Apotekförening menar att gränsen mellan receptbelagda och receptfria läkemedel är onödigt skarp.

– I dag finns egentligen två regulatoriska tillstånd i Sverige, antingen receptfri eller receptbelagd. I andra länder finns ett segment mellan de båda där man säkerställer att patienten alltid får en farmaceutisk vägledning. Studier visar att en mellankategori underlättar en utvecklad egenvård, säger Robert Svanström.

Rent praktiskt måste kategorin utredas, något han menar är ett uppdrag som närmast bör ligga på Läkemedelsverket. För att säkerställa att kunder får med sig rådgivning kan Sverige hämta inspiration från andra länder där apotekspersonal följer ett strukturerat protokoll.

Finns det risker med att fler läkemedel blir receptfria?

– Det finns alltid risker och möjligheter med läkemedel. Därför är det viktigt att det är läkemedel som har använts under lång tid och som är lämpade för den här kategorin. Läkemedelsverket måste göra en bedömning från fall till fall.

Apoteken har resurser för att hantera fler receptfria läkemedel, i kombination med rådgivning från apotekspersonal, enligt Robert Svanström.

– Frågan man i stället kan ställa sig är om Sverige har tid att vänta på en utvecklad egenvård. Apotek kan och vill och det här skulle kunna frigöra resurser i primärvården, så att de som söker kommer in på rätt vårdnivå.