"Vi kan aldrig föra kårens talan"

Ledaren i marsnumret av Läkemedelsvärlden har väckt reaktioner, bland annat hos Apotekets vd Stefan Carlsson.

20 apr 2007, kl 13:20
0

LEDAREN I LMV NR 3, FÖRSTA INLÄGGET

Det är givetvis tråkigt att en så kompetent och kunnig yrkeskår som farmacevterna inte tillskansat sig ett givet medialt utrymme. Det finns ju en mycket parallell yrkeskår att snegla på, läkarna. De har tydligt skaffat sig en självklar plats i media genom sin kompetens och genom Läkarförbundet. Enträget och konsekvent har de drivit sina kompetensfrågor och blivit talesperson för en yrkeskår. Arbetsgivarfrågan har inte varit något som hindrat dem.
Farmacevterna har åtminstone tre organisationer som kan föra deras talan, Sveriges farmacevtförbund, Farmaciförbundet och Apotekarsocieteten. Förutsättningarna för att profilera yrkeskåren och driva kompetensfrågorna finns.
Apoteket är ett aktiebolag ägt av staten. Som största arbetsgivare för landets farmacevter har vi givetvis ett ansvar att stötta och utveckla den farmacevtiska yrkeskåren, men vi kan aldrig föra kårens talan. Det måste den göra på sina egna premisser, utan att betrakta sig som offer för omständigheterna. Däremot kan Apoteket se till att det finns utrymme och stimulans för att utveckla läkemedelsexperter med självförtroende. Det gör vi och ser det som en viktig konkurrensfördel i framtiden.


Läkemedelsvärlden gör ett bra jobb och lyfter ofta fram goda exempel och farmacevtiska föredömen, men kan säkert göra ytterligare för att föra fram en yrkeskår som inte har media som sin bästa gren. Det är därför lite märkligt att Läkemedelsvärlden, som är en av de mest tongivande tidskrifterna på det farmacevtiska området, beklagar sig över att inte de goda exemplen där farmacevter verkligen agerar som läkemedelsexperter lyfts fram tydligare. Vi vet att det finns många duktiga och framgångsrika farmacevter, bland annat anställda inom Apoteket, som arbetar i olika delar av hälso- och sjukvården inklusive apoteken, som skulle bli glada för att få presentera sin verksamhet och sina resultat i Läkemedelsvärlden.

Stefan Carlsson
Vd Apoteket AB