Annons

Växelterapi bra vid feber

Att växla mellan paracetamol och ibuprofen sänker barns feber snabbare än monoterapi av respektive läkemedel.

24 mar 2006, kl 11:11
0

En israelisk studie som publicerades i Archives of Pediatric and Adolescent Medicine (2006; 160:197) visar att barn som behandlas växelvis med paracetamol och ibuprofen får lägre feber och blir snabbare friska än om man behandlar med endast ett av läkemedlen.
464 barn i åldern sex till 36 månader ingick i studien. De fick antingen flytande paracetamol 12,5 mg/kg var sjätte timme eller ibuprofen 5 mg/kg var åttonde timme eller omväxlande paracetamol och ibuprofen under tre dagar.
Forskarna påpekar att resultaten inte kan överföras till barn som är yngre än sex månader. Barnen i studien hade uppsökt läkare och kan därför ha varit sjukare än barn generellt.