Annons

Barn får oftast för hög dos febernedsättande läkemedel

En analys av de senaste 20 årens studier visar att föräldrar har dåliga kunskaper om feber och att mer än hälften ger barnen för höga doser av febernedsättande medel.

20 apr 2006, kl 12:46
1

Annons

Föräldrar är ofta onödigt oroade över skadliga effekter av feber. Enligt en analys, som publicerades i Journal of Advanced Nursing (2006;54 217-227), är föräldrarnas kunskaper om feber trots information och utbildning fortfarande dålig. Forskarna analyserade alla studier från 1980 till 2004 som undersökt föräldrars kunskap om feber, hur de mäter feber och vilken behandling de väljer. De fann att överdosering av febernedsättande läkemedel under perioden hade ökat från 12 procent till 33 procent.

Analysen visar också att föräldrarnas kunskap om normal kroppstemperatur är dålig liksom vilken kroppstemperatur som ska räknas som feber. Måttligt förhöjd feber klassades oftast som hög feber.

Att växla mellan olika febernedsättande medel medför också ökad risk för feldosering, endast en minoritet av barnen fick korrekta doser vid växelvis eller samtidigt behandling med paracetamol och ibuprofen.

Forskarna menar att kunskaperna behöver förbättras för att motverka onödiga kontakter med sjukvården. Men att även sjukvårdspersonalens kunskaper om feber behöver förbättras, även där lever gamla föreställningar kvar.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer