Annons

Desinformation om läkemedel är användbara fakta menar nätverk

?En stor korruptionsskandal i läkemedelsbranschen? hävdas det i en artikel i amerikanska Harper´s Magazine. Namnkunniga forskare bemöter anklagelserna och slår sönder argumenten. Men den organisation som ska verka för god forskningsetik, Alliance for human research protektion, vidhåller att artikeln är viktig och fortsätter att använda den i sitt eget informationsmaterial.

20 apr 2006, kl 12:53
0

Utgångspunkten är ett autentiskt fall, en ung gravid kvinna som deltog i en klinisk prövning med det antiretrovirala läkemedlet nevirapin mot hiv, och som efter en tids behandling blev sämre och så småningom avled. Sedan följer en redogörelse för hur korruption och slarvigt genomförda kliniska studier i bland annat Afrika lett till många patienters död. Den unga kvinnan rekryterades till studien trots att hon inte visade några tecken på att vara smittad med hiv, enligt artikelförfattaren.
Artikeln, som är på 15 sidor, publicerades i den välrenommerade månadstidskriften Harper´s Magazine i USA i mars.

Tesen är att kliniska läkemedelsprövningar har blivit en ekonomisk mjölkko för inte minst praktiserande läkare som värvar nya deltagare åt läkemedelsföretagen, och att prövningarna är genomsyrade av stora brister. Det handlar om bortslarvade protokoll med uppföljningsdata, om biverkningar, om vilka patienter som fått nevirapin, etcetera. Kritik riktas mot bland annat Hivnet 012 och PACTG 1022, två studier varav den ena är utförd i Uganda och den andra i USA.

?Aids orsakas inte av hiv?

Artikelförfattaren, den New York-baserade journalisten Celia Farber, är en känd röst bland dem som hävdar att hiv inte kan ge upphov till aids och som förnekar att hivmediciner har någon effekt, annat än negativ till följd av hög toxicitet.
Artikeln har gett upphov till ?en eldstorm i media- och forskarvälden?, enligt New York Times den 13 mars. Robert Gallo, chef för Institute of Human Virology vid University of Maryland, har tillsammans med en grupp forskare bemött Farbers artikel i ett 37 sidor långt dokument som bland annat publicerats på sydafrikanska Treatment Action Campaigns webbsida (www.tac. org.za), en organisation som verkar för ökad tillgänglighet till hivläkemedel i Sydafrika. Forskarna pekar på minst 56 felaktigheter i Farbers text. De menar även att en av Farbers mest framhållna referenser i artikeln, professor Peter Duesberg vid University of California och vars officiella ståndpunkt är att aids inte orsakas av hiv utan av toxiciteten i bromsmedicinerna mot aids, i stort sett helt saknar publicerade vetenskapliga artiklar rörande aids.

Trots att artikelförfattaren Celia Farber är en kontroversiell och känd skribent, och trots att hennes artikel innehåller uppenbara fel ? som att hiv inte är en infektionssjukdom eftersom sådana enligt henne alltid sprids slumpartat i befolkningen ? har Alliance for human research protektion, AHRP, valt att ställa sig på Farbers sida. AHRP är ett nationellt nätverk i USA som verkar för bättre forskningsetik och för att ta tillvara mänskliga rättigheter. ?Akademisk stalinism? är en av de formuleringar AHRP använder i sammanhanget, och syftar på dem som har en stark akademisk ställning och som ?föredrar religiösa dogmer som inte tolererar några oliktänkande?.

Forskningen måste granskas

AHRP:s ordförande Vera Hassner Sharav använder själv Farbers artikel som underlag, för att i nätverkets informationsmaterial påvisa korruptionen inom läkemedelsindustrin och slarvet vid läkemedelsprövningar. Hon vidhåller att Farbers text är mycket informativ.

– Jag har ännu inte sett vilka misstag Robert Gallo pekar på, men huvudfrågan kvarstår: forskningen måste kunna granskas och alla kliniska studier är inte väl genomförda, säger Vera Hassner Sharav.

Hon drar paralleller mellan hivforskning och forskning inom psykiatrin.

– Det är två områden som saknar den debatt som vi haft inom exempelvis kardiologin, trots att det finns ett gap mellan vetenskapliga fakta och hur läkemedel används i den kliniska vardagen. Vi måste kunna fråga oss varför bland annat så många människor kan leva med hiv utan att behöva använda några läkemedel, säger Vera Hassner Sharav.

Vera Hassner Sharav menar att AHRP inte kan ta hänsyn till att Celia Farbers ståndpunkter är mycket ifrågasatta i forskarsamhället.

– Vi kan inte oroa oss för vår trovärdighet och vara rädda. Vill någon kasta sten på oss så gör han eller hon det hur som helst. Farber är en journalist och måste som sådan få ha egna åsikter. Om inte professor Peter Duesberg figurerat i hennes text så tror jag inte att reaktionerna från andra forskare hade blivit så starka, säger Vera Hassner Sharav.

Harper´s Magazines chefredaktör Lewis Lapham gjorde i mars sitt sista nummer av tidskriften, och lämnar nu över ?eldstormen? till den nye chefredaktören Roger Hodge.