Annons
Vägledning gav bättre inhalationsteknik

Vägledning gav bättre inhalationsteknik

Astma- och kol-patienter blev bättre på att inhalera läkemedel när de fick råd på apotek, visar norsk studie.

29 aug 2018, kl 10:43
0

Tre månader efter inhalationsvägledning på apoteket hade tre fjärdedelar av astma- och kol-patienterna en acceptabel inhalationsteknik och drygt hälften en optimal teknik. Det var en tydlig förbättring jämfört med läget före vägledningen. Då hade en knapp tredjedel en acceptabel teknik och mindre än en tiondel en optimal inhalationsteknik.

Detta framgår av en studie som publicerats i tidskriften Patient education and counseling och som utvärderar den standardiserade vägledning om att använda inhalatorer som specialtränade farmaceuter erbjuder på norska apotek. Servicen infördes 2016 med hjälp av statliga anslag. Syftet var att förbättra astma- och kol-patienters inhalationsteknik och därmed deras läkemedelsnytta.

Att ge astma– och kol-patienter råd om inhalationsteknik på apoteket har diskuterats även i Sverige i samband med den aktuella diskussionen om att låta apotek erbjuda nya farmaceutiska tjänster. Under hösten ska Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, som Läkemedelsvärlden i dag rapporterar, genomföra en förstudie kring farmaceutiska tjänster på svenska apotek och kan då bland annat studera erfarenheterna från Norge.

I den norska studien om inhalationsvägledning medverkade 42 apotek runt om i Norge. Samtliga större apotekskedjor i landet var representerade. De medverkande farmaceuterna hade genomgått ett standardiserat träningsprogram om inhalationsvägledning. I programmet ingick bland annat en online-kurs och  workshops för att öva på kommunikation och att rätta till felaktig inhalationsteknik.

Sammanlagt 405 astma– och kol-patienter deltog i studien. Om en patient använde flera olika inhalatorer gavs vägledning om var och en av dessa.

Farmaceuten gjorde inledningsvis en bedömning av patientens teknik och dokumenterade antalet felaktiga steg i hanteringen enligt ett standardiserat protokoll. Därefter genomfördes den strukturerade vägledningen där patienten fick öva sig på en bättre teknik. I slutet av det första besöket gjorde farmaceuten en förnyad bedömning.

Andelen med acceptabel teknik ökade från 31 till 86 procent och andelen med optimal teknik från åtta till 72 procent.

Tre månader efter vägledningen gjorde farmaceuten en ny bedömning av patientens inhalationsteknik. 75 procent hade då fortfarande en acceptabel teknik och 52 procent en optimal.

Både patienter och farmaceuter fyllde också i en enkät om vägledningen. En majoritet i båda grupperna ansåg att insatsen gjorde nytta. 79 procent av patienterna svarade att de gärna skulle vilja ha liknande vägledning igen om de skulle få byta inhalatortyp.

En svaghet med studien är att det var farmaceuterna själva och inte objektiva forskare som bedömde inhalationstekniken och dess förändring efter vägledningen. Utvärderarna skriver i studien att detta gjordes av praktiska skäl och att flera saker gjordes för att detta skulle påverka resultatet så litet som möjligt. Bland annat fick farmaceuterna rapportera anonymt till utvärderarna och hade därför mindre orsak att själva vilja framstå i god dager. I studien framgår inte heller vilka instruktioner om inhalationsteknik som patienterna eventuellt hade fått av sjukvården.