Annons

Vad är det statskontoret ska göra?

Det är många som gör det? – Ja, men till skillnad mot de andra ska Statskontoret följa upp samtliga av regeringens mål. Vi ska helt enkelt titta på helheten och utgå från de övergripande mål politikerna beslutat om. Det vill säga ökad tillgänglighet av läkemedel, bättre service och tjänsteutbud, låga läkemedelskostnader, bibehållen kompetens och säkerhet […]

14 jun 2011, kl 13:10
0

Det är många som gör det?
– Ja, men till skillnad mot de andra ska Statskontoret följa upp samtliga av regeringens mål. Vi ska helt enkelt titta på helheten och utgå från de övergripande mål politikerna beslutat om. Det vill säga ökad tillgänglighet av läkemedel, bättre service och tjänsteutbud, låga läkemedelskostnader, bibehållen kompetens och säkerhet i läkemedelsförsörjningen och en säkrare läkemedelsanvändning.

Det låter inte så enkelt?
– Det finns förstås en del målkonflikter i reformen som också diskuterats i propositionerna. De använder vi för att identifiera faktorer som kan begränsa eller försvåra genomförandet av reformen utifrån intentionerna med den. Till exempel kan det finnas en konflikt mellan låga priser och ökad tillgänglighet som ju innebär ökade personalkostnader och ökade lokalkostnader.

Hur går ni tillväga?
– Dels samlar vi in data från andra myndigheter som har uppföljnings- och utvärderingsuppdrag som till exempel Tillväxtanalys och Konsumentverket, dels underlag från de myndigheter som har den löpande tillsynen, som Läkemedelsverket och TLV.
– Vi ska också att göra egna undersökningar i form av enkätutskick till bland annat apotekspersonal, patient-konsument-och pensionärsorganisationer samt branschaktörerna. De undersökningarna ska ske vid två tillfällen, nu till hösten och hösten 2012. På så sätt får vi en uppfattning om vad som kan vara problem med genomförandet och vad som kan vara mer strukturella problem.
– I juni 2013 lämnar vi vår slutrapport. Den kommer att innehålla förslag och rekommendationer utifrån utvärderingen.

Skiljer sig det här uppdraget från era andra?
– Nej, frågeställningarna påminner mycket om våra vanliga uppdrag. Det vill säga man har ett politiskt fattat beslut om reformer. Sedan vill statsmakterna veta på vilket sätt det genomförts.