Vaccin skyddar äldre mot bältros

En stor genomgång av studier bekräftar att vaccin till äldre förebygger förekomst av bältros.

22 mar 2016, kl 10:46
0

Annons

Foto: iStockphoto

Cochrane institutet har gjort en genomgång av 13 studier med totalt drygt 70 000 deltagare. Författarna bakom sammanställning är baserade i Brasilien och de har tittat på effekt och säkerhet av vaccin för att förebygga bältros hos äldre vuxna. Vaccin mot varicella zoster-viruset jämfördes med placebo eller inget vaccin alls. Samtliga studier genomfördes i höginkomstländer och endast friska äldre, över 60 år, utan nedsatt immunförsvar deltog.

Resultaten stärker bilden av att vaccin mot varicella zoster-virus är effektivt för att förebygga bältros och att skyddet kan vara i upp till tre år.

Varicella zoster-viruset orsakar vattkoppor och kan ligga vilande i nervceller. Efter flera år kan viruset aktiveras igen och då kallas det herpes zoster eller bältros. Viruset färdas då genom nerven till huden och orsakar klåda, domningar, stickningar eller lokal smärta samt blåsor. Efter blåsorna uppkommer ofta inflammation i nerver samt svår smärta. Vanligtvis drabbas äldre eller personer med nedsatt immunförsvar.

Vid virusinfektionen får behandlande läkare ta ställning till om den ska behandlas med antiviral läkemedelsbehandling och i så fall måste den börja ges senast 72 timmar efter att första utslagen börjat visa sig. Mot smärtan rekommenderas i första hand receptfria smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol och om det inte hjälper kan antiinflammatioriska mediciner eller läkemedel som vanligen används för epilepsi eller depression krävas. I vissa fall kan det även vara aktuellt med morfinpreparat eller nervblockader.

Vaccinet Zostavax, för skydd finns i Sverige för personer över 50 år med fungerande immunförsvar. Den skyddande effekten som vaccinationen ger minskar med tiden och är allmänt lägre hos personer över 70 år. Vaccinet Zostavax ingår inte i högkostnadsskyddet, vilket betyder att man själv måste stå för kostnaden om man vill vaccinera sig.

– Det finns en klar fördel i att vaccinera personer från 60 års ålder och uppåt med zoster-vaccin eftersom det kan minska risken för bältros under minst tre år, uppger, Anna MZ Gagliardri, huvudförfattaren bakom Cochranestudien.

Biverkningar från vaccinet var milda till måttliga och vid injektionsstället.