Utredning om prissättning av läkemedel inom kort
Agneta Karlsson talade vid det inledande huvudsymposiet.

Utredning om prissättning av läkemedel inom kort

Agneta Karlsson, statssekreterare hos folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström, pratar om ny utredning och internationell läkemedelslista i en intervju med Läkemedelsvärlden direkt efter Läkemedelskongressens start.

8 nov 2016, kl 11:53
0

Annons

LÄKEMEDELSKONGRESSEN. En ny utredning för att se över finansiering och prissättning av läkemedel kommer presenteras nästa vecka, berättar Agneta Karlsson som är statssekreterare hos folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström. Det kommer att vara en långsiktig utredning.

– Nästa vecka tas ett regeringsbeslut, säger hon. Sedan presenteras utredare och direktiv.

Kan du säga något om hur lång tid utredningen kommer att få ta?
– Ja, det blir minst två år.

Agneta Karlsson säger att en ny lag utifrån utredningens arbete kommer kunna presenteras som tidigast i nästa mandatperiod.                                                                                                                                                                                                                                            

Kan du säga något mer om den nationella läkemedelslistan, som ju alla väntar på?
– Den kommer presenteras i december. Då kommer vi att ha ett konkret förslag, bland annat vilka som ska ha tillgång till informationen i läkemedelslistan, exakt vad som ska vara tillgänglig information, och hur detta ska fungera. Det är många praktiska saker i detta.

Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL, har sagt att de tekniska lösningarna redan finns för att införa en nationell läkemedelslista. Han menar att det är juridiken, det vill säga regeringens förslag, som alla väntar på. Vad säger du om det?
– Då så! Det är ju jättebra. Vi måste jobba parallellt. E-hälsomyndigheten måste också arbeta med detta. Det krävs arbete både nationellt och lokalt. Det kommer ju ta tid innan varje sjukhus är anslutet till en nationell läkemedelslista.