Annons

Unga män sämst på att hämta ut recept

Andelen e-recept som hämtas ut på apotek är i genomsnitt hög. Men unga
män är bland de sämsta på att hämta ut sina läkemedel visar en studie
från Sörmland.

8 mar 2010, kl 13:53
0

Omkring 2,5 procent av de recept som förskrivs elektroniskt hämtas aldrig ut. Det visar en studie av omkring 44 000 recept utförd i Sörmland. Mellan januari och mars 2002 samlades data in över förskrivna e-recept och jämfördes med hur många som hämtades ut på apotek inom tre månader. Resultatet visar att sörmlänningarna var generellt duktiga på att hämta ut sina läkemedel.

Men det fanns skillnader mellan kön och åldersgrupper. Allra sämst var unga män mellan 15 och 34 år där elva procent valde att inte hämta ut sina läkemedel.
– Våra empiriska data går stick i stäv med det som brukar föras fram i debatten där äldre sägs som de med sämst följsamhet. I vår studie såg vi att ju äldre patienterna var och ju fler läkemedel de hade desto bättre var de på att hämta ut dem, säger Anders Ekedahl på Apoteket AB, en av dem bakom studien.

Att de unga männen struntar i sina recept kan enligt honom bero på vilken typ av läkemedel det handlar om. Ofta kan de ha fått läkemedel för akuta problem som smärtlindring som de ska ta vid behov. Om smärttillståndet har gått över efter ett par dygn låter de bli att hämta ut läkemedlet.
– Man pratar ibland om intelligent eller genomtänkt icke-följsamhet. Det kanske inte alltid är det bästa att ta det som man fått förskrivet, säger Anders Ekedahl.

Bland de preparat som inte hämtades ut toppas listan av läkemedel för andningsorganen, ATC-kod R, som stod för 21 procent av de icke-uthämtade. Tvåa kom antibiotika med 18 procent och på tredje plats läkemedel mot sjukdomar i rörelseorganen med ATC-kod M. Av dessa var det 11 procent som inte hämtades ut varav de flesta var NSAID. För barn mellan 0 till 14 år var det främst antibiotika som inte hämtades ut, 47 procent av dessa e-recept expedierades inte.

När studien utfördes 2002 var ett e-recept knutet till ett visst apotek. Idag när det är möjligt att gå till vilket apotek som helst kanske siffrorna skulle visa att ännu fler hämtar ut sina läkemedel. Samtidigt menar Anders Ekedahl mörkertalet för icke-uthämtade recept är stort.
– Siffror från Apotekens Service AB visar att en betydligt större andel som inte hämtas ut under ett år men det finns väldigt lite forskning på detta.

Studien finansierades av Landstingsförbundet och är publicerad i tidskriften Research in social and administrative pharmacy (nr 6, 2010).