Annons

Recentin inte bättre än Avastin vid kolorektalcancer

Astrazenecas läkemedelskandidat Recentin var inte signifikant mer
effektivt än Avastin för patienter med metastaterad kolorektalcancer
enligt nya data.

8 mar 2010, kl 12:52
0

Recentin med den aktiva substansen cediranib verkar genom att hämma hämma vaskulära endoteliala (VEGF) tillväxtfaktorreceptorer. Prekliniska studier har visat att cediranib, som utveckas av Astrazeneca, hämmar tillväxt och spridning av tumörer. I en klinisk studie, HORIZON III jämfördes Recentin med Avastin (bevacizumab) från Roche hos patienter med första linjens metastaserad kolorektalcancer eller mCRC. Båda gavs i kombination med kemoterapi.

Resultat från studien visade på klinisk aktvitet hos de patienter som fick Recentin och enligt ett pressmeddelande från Astrazeneca fanns ingen statistisk skillnad mellan de effektvariablar som studerades i de båda grupperna. Men behandling med Recentin nådde inte de primära effektmåtten som var att visa att behandling med cediranib inte var sämre än behandling med bevacizumab när det gäller progressionsfri överlevnad.

Ytterligare en klinisk studie, HORIZON II, med syftet att utvärdera effekten av en kombination med 20 mg cediranib dagligen och kemoterapi, jämfört med enbart kemoterapi. Data väntas under de närmaste månaderna och resultaten därifrån tillsammans med kommande resultat från HORIZON III kommer avgöra om Astrazeneca går vidare med en registreringsansökan för cediranib.