Annons

Underlag talar emot depressionsbehandling av unga

Allt fler barn- och ungdomar behandlas med SSRI-preparat för depression. Men det finns knappt några studier alls på yngre patienter. Amerikanska FDA menar att det finns mycket som talar för att läkemedlen inte fungerar på yngre patienter.

9 jun 2002, kl 07:15
0

Cirka 2 800 barn och ungdomar i åldern 0?19 år medicineras dagligen med SSRI-medicin. Majoriteten av dem är flickor.


Liksom när det gäller förskrivningen till vuxna har användningen av antidepressiva medel ökat markant bland ungdomar sedan SSRI-preparaten introducerades i början av 90-talet.


Och ökningen fortsätter. Enligt en beräkning som Socialstyrelsen gjort var det ungefär 600 fler ungdomar som behandlades med antidepressiva 1999 jämfört med året innan, en ökning med 28 procent.


Att så många fler ungdomar idag behandlas medicinskt förklaras med att  SSRI-preparaten har färre biverkningar och bättre effekt på sjukdomen än de gamla tricykliska preparaten.


 


Lite dokumentation


Men det finns väldigt lite dokumentation om detta stämmer när det gäller behandling på barn- och ungdomar. Inte ett enda av SSRI-preparaten är prövat och godkänt för depressionsbehandling på unga.


? Läkarna lutar sig mot de fåtal studier som finns när det gäller tonåringar. Och för barn gäller den kliniska erfarenheten, säger Björn Beermann på Läkemedelsverket.


? Att det saknas godkännande och prövningar på yngre patienter är ju i och för sig inget unikt för den här preparatgruppen. Även om det är olyckligt.


Skälen är många, säger han. Barn är trots allt i stort sett friska och därför en liten målgrupp för industrin. Det är också etiskt problematiskt att genomföra studier på barn.


? Å andra sidan kan man ju fundera över om det är mindre oetiskt att inte göra det.


 


Kritiskt FDA


På det amerikanska läkemedelsverket, FDA, menar man att behandlingsresultaten i de depressionsstudier som finns på vuxna inte går att överföra till ungdomar. Därför behöver effekten av SSRI studeras direkt på dem. Det finns en hel del som talar för att depression hos barn och ungdom är något annat än hos vuxna. Enligt Robert Temple på FDA:s Center for Drug Evaluation and Research finns det tolv studier som visar att antidepressiv behandling som fungerar på vuxna inte gör det på barn och ungdomar. Även om dessa studier har vissa brister och är gjorda med tricykliska antidepressiva, menar Robert Temple att resultaten visar att det finns välgrundade skäl att ifrågasätta om antidepressivas effekt på vuxna kan extrapoleras till barn.


I den andra vågskålen finns idag endast en studie på fluoxetin som visar positiv effekt på barn och ungdom som depressionsbehandling. Och det räcker inte menar Robert Temple.


FDA efterlyser därför välkontrollerade och oberoende studier på barn i åldrarna 7-17 år. Antidepressiva som ska användas på barn och ungdomar bör ha genomgått minst två sådana, anser FDA.


 


Symtombehandling


Även om det så småningom går att visa vetenskapligt att SSRI har effekt på depressioner hos barn och ungdomar är det ändå inte självklart att det är den bästa behandlingen.


? På mitt tidigare arbete inom den barn- och ungdomspsykiatriska öppenvården i Stockholm såg vi att de ungdomar, främst flickor, som diagnosticerades för depression i betydligt högre grad än de andra patienterna varit utsatta för yttre påfrestningar, som till exempel övergrepp eller andra svåra psykosociala förhållanden. Det menar barnpsykologen Margareta Carlberg på Socialstyrelsens avdelning för individ- och familjeomsorg är en indikation på att ungdomarna behöver en bredare behandling än medicinering.


 


Piller behandlar inte själen


? Man får inte glömma att medicineringen främst fungerar på de kroppsliga symtomen, som till exempel viktminskning och koncentrationssvårigheter. Den hjälper inte mot de själsliga problem som också är en följd av depressionen som till exempel relationsproblem och dåligt självförtroende.


Det säger Danuta Wasserman som är professor i psykiatri och suicidologi och författare till boken ?Depression en vanlig sjukdom?.


? Det måste alltid ingå en samtalsbehandling. Annars riskerar vi att ungdomarna permanentas i sin problematik.


 


Ingert Nilsson