Tydligare reglering av läkarersättning vid kliniska studier

Ett nytt avtal mellan Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och
läkemedelsindustrin ska göra det enklare att veta vilka regler som
gäller för läkare vid kliniska prövningar. Det nya avtalet reglerar
också fler typer av studier.

15 dec 2008, kl 12:48
0

Annons

Avtalet är ett underavtal till det etikavtalet som sedan tidigare finns mellan SKL och Läkemedelsindustriföreningen, Lif. Det förra avtalet är från 1998 och reglerar bland annat ersättning mellan industrin, sjukvårdshuvudmännen och enskilda prövare när det gäller läkemedelsprövningar.

Överenskommelsen innebär redan sedan tidigare att ersättning från läkemedelsföretag direkt till studieprövare är förbjuden, om den sker utan sjukvårdshuvudmannens insyn. I linje med läkemedelsindustrins nya praxis, och krav från vetenskapliga tidskrifter, skall alla påbörjade studier registreras i en databas, liksom resultaten från alla studier.

Det nya avtalet innebär att även att så kallade icke-interventionsstudier det vill säga uppföljningsstudier som sker efter ett läkemedels godkännande och prövarinitierade studier omfattas av kraven.
– Vi har varit överens med industrin i flera år om att ett nytt avtal behövs men först nu har det blivit av. Det är viktigt att landstingen satsar på prövningar och studier av olika slag och då måste dessa regleras så att verksamheten blir transparent, säger Ellen Hyttsten, biträdande avdelningschef på avdelningen för vård och omsorg på SKL. 

Avtalet godtogs av SKL:s styrelse i fredags men det är inte slutligt underskrivet av Lif. Det är tänkt att träda i kraft den 1 mars 2009.