Annons

Ny kombination lyckad vid bröstcancer

En ny kombination av cytostatika minskade återfall i bröstcancer med 34
procent. Det visar siffror från en svensk-finsk studie som
presenterades under söndagen vid den internationella
bröstcancerkongressen SABCS i amerikanska San Antonio.

15 dec 2008, kl 12:06
0

I studien ingår 1 500 kvinnor som tidigare opererats för bröstcancer varav 300 från Sverige. Alla var yngre än 65 med en medelålder på 52 år och samtliga tillhörde gruppen som löpte hög risk för att få återfall i sjukdomen. Kvinnorna lottades till behandling med antingen Xeloda (capecitabin) plus Taxotere (docetaxel) följt av en cytostatikakombination (cyklofosfamid, epirubicin och capecitabin), eller enbart Taxotere följt av kombinationen (fluorouracil, epirubicin och cyklofosfamid).

Den aktiva substansen capecitabin omvandlas i kroppen till cellgiftet 5-flurouracil som visade sig ha en god effekt på cancertumören. Kvinnorna behandlades i fyra månader och har följts i medeltal under tre år. Efter tre år hade 80 kvinnor i standardgruppen avlidit eller fått återfall.

Samma siffra i testgruppen var 54 vilket innebär en relativ riskminskning för återfall med 34 procent.
– Vår studie kan komma att räknas som en milstolpe i behandlingen av bröstcancer. Resultaten har varit mycket bättre än vi förväntade oss, säger Henrik Lindman, överläkare vid Akademiska sjukhusets cancerklinik och huvudansvarig för den svenska delen av studien till Uppsala Nya Tidning

Behandlingen med capecitabin som tillägg ledde till andra biverkningar än standardbehandlingen. Deltagarna fick blåsor på händer och fötter och magproblem men drabbades i mindre utsträckning av infektioner och feber.  Kvinnorna i den finsk-svenska studien kommer att följas under ytterligare två år och de slutgiltiga resultaten presenteras under 2010.

Xeloda är godkänt för behandling av tjocktarms-, ändtarms-, magsäcks- och bröstcancer.