Annons

Tveksamt om metformin minskar dödlighet

Det finns inte några studier som visar att metformin förebygger dödsfall. Det hävdar forskare som i en metaanalys gått igenom randomiserade studier.

19 apr 2012, kl 13:10
0

Metformin är idag standardbehandlingen vid typ 2-diabetes. Men enligt en metaanalys som franska forskare gjort är det svårt att säga om läkemedlet påverkar dödsrisk.

Författarna till
artikeln som publiceras på PJonline har gjort en metaanalys av randomiserade kontrollerade studier där man utvärderat effekten av metformin jämfört med enbart diet, placebo, ingen behandling och metformin som tilläggsbehandling. Totalt ingick 13 studier med totalt drygt 13 000 patienter. Forskarnas slutsats är att man inte kunde se att metformin hade någon signifikant effekt på dödligheten i de här studierna.

Men forskarna påpekar
att analysen innehåller relativt få studier och påpekar att läkare inte ska frestas förskriva annan antidiabetika vars effekter är ännu mindre kända. Jämfört med andra behandlingar kan metformin vara ett med minst nackdelar, menar de. Det behövs helt enkelt fler studier för att klargöra metformins effekt på dödlighet,