Annons
Två nya hedersledamöter i Apotekarsocieteten
Björn Lindeke och Anne Hiselius har valts in som hedersledamöter i Apotekarsocieteten.

Två nya hedersledamöter i Apotekarsocieteten

En tidigare vd i Apotekarsocieteten och en klinisk apotekare har valts in som hedersledamöter i APS.

26 maj 2020, kl 11:52
0

Annons

Vid Apotekarsocietetens nyligen avverkade fullmäktigemöte valdes Björn Lindeke och Anne Hiselius in som hedersledamöter i föreningen.

De båda nyinvalda delar bakgrunden som apotekare och har båda sin apotekarexamen från Uppsala universitet.

Björn Lindeke är docent i läkemedelskemi och var tidigare adjungerad professor vid Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet. Han var också vd för Apotekarsocieteten i 13 år, mellan 1991 och 2004.

I motiveringen till valet av Björn Lindeke som hedersledamot anges bland annat hans “tongivande” forskning om läkemedelsmetabolism och engagemanget för Apotekarsocieteten. där nämns särskilt Björn Lindekes intresse och kompetens inom historia och biblioteksområdet, som “gagnat föreningens biblioteks- och museiverksamhet.”

Anne Hiselius är klinisk apotekare inom Region Jönköping och beskrivs som en “pionjär” inom den kliniska farmacin.

”Med sitt fokus på patienten i centrum, att se till hela vårdkedjan och att professioner blir starkare tillsammans, har hon varit och är en förebild och inspiration för den kliniska farmacin i Sverige.”, lyder motiveringen.

I och med invalet, som var enhälligt, sällar sig Björn Lindeke och Anne Hiselius till skaran av hedersledamöter som därmed blir 18 till antalet.