Två nya glitazoner vid typ 2-diabetes lanseras

Nu kommer två nya läkemedel, rosiglitazon och ploglitazon mot typ 2-diabetes. De förefaller säkrare och effektivare än troglitazon, det första medlet i klassen som stoppades i Europa på grund av rapporter om leverpåverkan.

4 jul 2002, kl 23:20
0

SmithKline Beechams rosiglitazon (Avandia) har nyligen lanserats i USA. Det hör till en ny klass perorala diabetesläkemedel som kallas tiazolidinedioner (TDZ) eller mer vardagligt glitazoner. Ett annat läkemedel i samma klass är Takedas pioglitazon (Actos) som väntar på godkännande i USA. Kliniska data som presenterades vid en stor diabeteskongress i San Diego i USA i början av juli och refererades i SCRIP (1999;2451:2830) tyder på att de två nya medlen är säkrare och möjligen effektivare än det första medlet i klassen, Warner-Larnberts/Sankyos troglitazon (Rezulin). Problem med leverpåverkan har begränsat dess användning och lanseringen i Europa stoppades för drygt ett år sedan. Troglitazon finns fortfarande i USA, men inte som monoterapi och försedd med arningstext.
Rosiglitazon är för närvarande det enda medlet i klassen som är godkänt för monoterapi. Takedas pioglitazon, som väntas bli godkänt inom kort, administreras en gång per dag och kommer troligen att bli godkänt både som monoterapi och i kombinationsbehandling.


Ny typ av terapi
Tiazolidinedionerna innebär en ny typ av terapi för typ 2-diabetes. Läkemedlen reducerar insulinresistensen genom att öka känsligheten för insulin. Det gör de genom att aktivera en viss typ av receptorer, PPAR-gamma.
Sulfonureider som glibenklamid och glipizid verkar genom att stimulera insulinfrisättning. Biguaniden metformin ökar effekten av insulin genom att minska glukosnybildning i levern och förbättra glukosupptag i muskulaturen. Eftersom dessa olika typer av läkemedel verkar via skilda mekanismer har de nya glitazonerna prövats i kombination med sulfonureider och metformin. Senaste data tyder på att varje kombination ger en tilläggseffekt.
Inga jämförande studier mellan de tre glitazonerna har gjorts ännu men kliniska studier tyder på att de har likvärdig effekt. Besvärande biverkning med viktuppgång, ödem och anemi är mer uttalade med de nya medlen än med troglitazon. I monoterapi studierna var den vanligaste biverkan övre luftvägsinfektion och huvudvärk.


Konkurrent till repaglinid lanseras
Repaglinid (Novo nordisk/Boehringer Ingelheim) som nyligen godkänts i Sverige stimulerar insulinfrisättningen på ett likartat sätt som sulfonureider genom att stänga beta-cellens kaliumkanaler. Det är utvecklat för att ha kort verkningstid och att intas till måltiderna. I jämförande studier verkar den blodglukossänkande effekten jämförbar med effekten av sulfonureider, men däremot har de mindre risk för hypoglykemi. Repaglinid är godkänt för monoterapi och för användning i kombination med metformin.
Novartis lanserar nu en konkurrent till repaglinid, nateglinid (Starlix). Nateglinid är i slutfasen av kliniska studier och registreringsansökningar kommer att lämnas in i Europa och USA i slutet av året.
Medlet kan ha fördelar jämfört med repaglinid. Trots att båda medlen agerar genom att stimulera insulinsekretion från pankreas betaceller så tyder data från jämförande studier på att nateglinid verkar snabbare och har en kortare verkan på betaceller än repaglinid samt att det är känsligare för omgivande glukoskoncentrationer. Det resulterar i en bättre kontroll av måltidsglykemi, lägre insulinexponering och mindre risk för hypoglykemi enligt Novartis forskare.