Annons

Blodtrycket sjönk när följsamheten kollades

Att blodtrycket inte går ner vid läkemedelsbehandling behöver inte bero på att läkemedlet är fel. I en undersökning normaliserades blodtrycket hos var tredje patient när följsamheten kontrollerades.

4 jul 2002, kl 22:56
0

1 den amerikanska undersökningen ingick 40 patienter som alla hade en okontrollerad hypertoni (blodtryck högre än 140/90 mm Hg) trots att de fick tre olika läkemedel mot sitt höga blodtryck (JAMA 1999;282:313-4).
Patienterna försågs med en läkemedelsburk som registrerade när patienten tog av locket (och förhoppningsvis tog sina läkemedel enligt ordination). Under en tvåmånadersperiod varierade följsamheten mellan 70 och 100 procent.
Efter de två månaderna sjönk det diastoliska blodtrycket till normala värden hos en tredjedel av patienterna. Det systoliska sjönk till normal nivå hos 40 procent. Hos ytterligare 15 procent sjönk trycket, om dock inte till normala värden.
Detta var de blodtryck som uppmättes under läkarbesök. När patienterna bar blodtrycksmätare på sig i vardagslivet normaliseras blodtrycket hos mer än hälften av patienterna.


?Låt Patienten berätta?
Karin Kjellgren, Universitetssjukhuset i Linköping, disputerade förra året på en avhandling om blodtrycksbehandling. Hon ingår i en samarbetsgrupp för effektivare läkemedelsanvändning som initierats av NEPI, Nätverk för läkernedelsepiderniologi.
– Läkare kan bli bättre i kontakten med sina patienter. Idag nöjer sig alltför många läkare med en enkel kontrollfråga om hur läkemedlen tas. Låt patienten berätta med egna ord, så djupnar bilden, säger hon.
Att utnyttja fler personalgrupper, inte minst sjuksköterskor, och att vrida fokuseringen i vården från akuta sjukdomar till kroniska, kan också förbättra följsamheten, tror Karin Kjellgren