Annons

Två län sänkte
kostnaderna för läkemedel

Landstingens kostnader för läkemedel fortsätter att stiga, men inte lika mycket som tidigare år. Gotland och Östergötland har som enda län sänkt sina.

12 nov 2003, kl 15:41
0

Under årets första nio månader har landstingens kostnader för läkemedel ökat med 2,9 procent jämfört med förra året. Enligt Apotekets prognos kommer läkemedelskostnaden att uppgå till minst 19,1 miljarder kronor under 2003. Det är är 400 miljoner mer än den ersättning som landstingen får från staten.
Bara två län, Östergötland och Gotland har lyckats sänka sina läkemedelskostnader.

I Halland ökade kostnaderna mest, med en ökning på drygt fem procent. Västernorrland och Västerbotten redovisar en ökning på drygt fyra procent.

Under oktober har landstingens kostnader ökat med sju miljoner jämfört med oktober förra året, däremot har kundernas kostnader minskat med 21 miljoner. Apotekets totala försäljning inom läkemedelsförmånen minskade med knappt en procent i oktober jämfört med samma månad förra året.