Annons

Två cancerläkemedel blir subventionerade

TLV har beslutat att Tafinlar mot malignt melanom och Xalkori mot lungcancer ska ingå i högkostnadsskyddet.

6 mar 2014, kl 12:23
0

Annons

TLV har beslutat att bland annat Tafinlar, dabrafenib, och Xalkori, crizotinib, ingår i högkostnadsskyddet sedan den 28 februari. 

Tafinlar är godkänt för vuxna patienter med malignt melanom med BRAF V600-mutation. Det ges till de patienter vars melanom metastaserat eller inte kan tas bort kirurgiskt. De patienterna har i regel en mycket hög svårighetsgrad av sjukdomen. 

Företaget har gjort en hälsoekonomisk analys där Tafinlar jämförts med dakarbazin. TLV anser att kostnaden för nyttan av behandlingen är hög, men eftersom det rör sig om en svår sjukdom bedömer myndigheten att Tafinlar är en kostnadseffektiv behandling.

Xalkori är godkänt för behandling av avancerad icke småcellig lungcancer. Det används endast av patienter med ALK-positiva tumörer. Xalkori ges till de patienter som inte fått tillräcklig effekt av de läkemedel som används som första behandling. 

TLV bedömer att kostnaden för Xalkori är rimlig med hänsyn till sjukdomens höga svårighetsgrad. Men beslutet att läkemedlet ingår högkostnadsskyddet är förenat med ett villkor. Företaget måste lämna in en hälsoekonomisk analys, där det ska ingå hur patienter väljs ut för behandling, användningsmönster i Sverige och klinisk effekt vid den typen av behandling.