Tuberkulosvaccin i inhalator möjligt

Ett tuberkulosvaccin som är stabilt i rumstemperatur och som inte behöver injiceras. Det kan snart vara verklighet rapporterar amerikanska forskare på den vetenskapliga konferensen AAAS.

19 feb 2007, kl 16:47
0

Forskarna från Harvard University använder sig av spraytorkning för att framställa tuberkulosvaccin. Metoden, som går ut på att man finfördelar en lösning med hjälp av gas i ett munstycke och sedan torkar den, används redan idag inom både livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin. Men det här är första gången som levande material torkas på det här sättet.

– Forskarna har lyckats modifiera en redan befintlig teknik och om deras resultat går att upprepa även i större skala så är det en väldigt bra metod för vaccin, säger Andrzej Pawlowski som forskar på nya tuberkulosvaccin på Smittskyddsinstitutet.

De amerikanska forskarna, med David Edwards i spetsen, fokuserar sin forskning på BCG-vaccinet som används för att vaccinera små barn. Idag framställs vaccinet genom frystorkning vilket medför ett antal problem. Dels blir kvaliteten ganska ojämn, andelen levande celler i vaccinerna är i sämsta fall bara tio procent. Dels måste de hållas nedkylda under hela transportkedjan, vilket ofta är problematiskt i de varma länder där vaccinet behövs som mest. Dessutom måste dagens vaccin injiceras, medan den nya teknologin innebär att vaccinerna kan inhaleras istället.

– Att kvaliteten blir bättre samtidigt som det är billigare att framställa och lättare att transportera gör att det här verkar mycket lovande, säger Andrzej Pawlowski.

Edwards planerar att utveckla metoden under de kommande åren i samarbete med organisationen Medicine in need.