Annons
Lovande resultat för nytt vaccin mot TBC

Lovande resultat för nytt vaccin mot TBC

GSK utvecklar en vaccinkandidat som ska skydda vuxna med vilande tuberkulos från att insjukna.

27 sep 2018, kl 11:54
0

Läkemedelsbolaget Glaxosmithkline, GSK, och den ideella organisationen Aeras har publicerat tidiga, lovande resultat från en pågående studie av en vaccinkandidat mot tuberkulos. Vaccinet är tänkt att ges till vuxna med vilande, latent tuberkulos för att hindra att de utvecklar aktiv sjukdom. Den kliniska fas II-studien har publicerats i New England journal of medicine.

Publiceringen sammanföll med FN:s högnivåmöte i New York om den internationella kampen för att stoppa den globala epidemin av tuberkulos. Världshälsoorganisationen WHO har satt som mål att utrota sjukdomen till 2035.

I detta arbete skulle ett effektivt vaccin kunna ha en viktig roll. Inte minst eftersom behandlingsmöjligheterna krymper i takt med att allt fler tuberkolosbakteriestammar utvecklar resistens mot de antibiotika som används. Att vaccinera bärare mot aktiv tuberkulos skulle kunna skydda både dem själva och deras omgivning eftersom tuberkulos bara smittar i den aktiva formen.

Det enda vaccin mot tuberkulos som finns i dag är det som tidigare gavs till svenska barn och som förkortas BCG (Bacillus Calmette-Guèrin). Det ger dock inte långtidsskydd och fungerar dåligt hos vuxna.

GSK:s vaccinkandidat M72/AS01E har tidigare visats ha en acceptabel tolerabilitet och har nu testats i en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie i Kenya, Sydafrika och Zambia. Totalt ingick närmare 3 600  personer, varav hälften fick två vaccindoser med en månads mellanrum och hälften fick placebo.

Deltagarna var friska bärare av tuberkulos, hiv-negativa och mellan 18 och 50 år. När de hade följts under i genomsnitt 2,3 år hade 10 personer i vaccingruppen utvecklat aktiv lungtuberkulos. Mer än dubbelt så många, 22 personer, i placebogruppen hade insjuknat. Forskarna drar slutsatsen att vaccinkandidaten gav ett 54-procentigt skydd mot aktiv sjukdom hos vuxna med latent tuberkulos.

Vaccinstudien fortsätter nu fram till den slutliga utvärderingen nästa år. Den finansieras, förutom av GSK, av Bill & Melinda Gates Foundation samt de offentliga organen för internationellt bistånd i Storbritannien, Nederländerna och Australien.