Traditionella riskfaktorer bakom 90 procent av all hjärtkärlsjukdom

Tre nya studier i JAMA avlivar myten om att de fyra viktigaste riskfaktorerna för hjärtkärlsjukdom ?bara? skulle svara för hälften av all hjärtsjukdom. Siffran är i stället 90 procent.

20 aug 2003, kl 11:59
0

Annons

Det har länge varit en etablerad sanning att de fyra viktiga kardiovaskulära riskfaktorerna rökning, diabetes, högt blodtryck och höga kolesterolvärden orsakar hälften av all hjärtkärlsjukdom. Ny forskning visar nu att det kan vara en betydligt större andel.
I två separata artiklar i senaste numret av JAMA redovisar amerikanska forskar resultatet av en analys av 14 randomiserade kliniska studier (122 458 patienter) och tre observationsstudier (386 915 patienter). Slutsatsen är att 80 till 90 procent av patienterna med hjärtsjukdom och mer än 95 procent av de som dött i sjukdomen hade minst en av de fyra riskfaktorerna. Forskarna tror att siffran kan vara ännu högre eftersom studierna till stor del baseras på självrapportering.
I en tredje artikel i samma nummer av JAMA summeras bevisen för alternativa riskfaktorer som varit aktuella på senare år som C-reaktivt protein, fibrinogen, lipoprotein(a) och homocytein. Forskarna drar slutsatsen att bevisen hittills är otillräckliga och deras betydelse liten jämfört med de fyra traditionella riskfaktorerna.
Sammantager har dessa tre rapporter en enrom betydelse ur folkhälsoperspektiv, skriver experter i en kommentar till artiklarna.