Tolv myndigheter ska bli fyra

Fyra nya jättemyndigheter är utredaren Stefan Carlssons förslag på den framtida strukturen på vårdområdet. Med färre myndigheter blir statens styrning mer långsiktig, menar utredaren. Och så blir det billigare.

15 maj 2012, kl 11:12
0

Annons

Det är en radikal förändring som Apotekets förre vd Stefan Carlsson föreslår när han nu presenterar sitt förslag till ny myndighetsstruktur på vård- och omsorgsområdet. Utredningen lämnas över till regeringen senare idag. Men Stefan Carlsson presenterar huvuddragen på DN:s debattsida idag.

Utredaren föreslår att fyra nya myndigheter skapas som ska ersätta och ta över de uppgifter som idag sköts av Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Statens folkhälsoinstitut, Smittskyddsinstitutet, Myndigheten för vårdanalys, Myndigheten för handikappolitisk samordning, Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, Statens medicin-etiska råd, Hjälpmedelsinstitutet och Apotekens Service AB.

I det nya myndighetssverige ska Inspektionen för hälsa, vård och omsorg få det samlade ansvaret för tillstånd, legitimationer, godkännanden och tillsyn. Här kommer bland annat en hel del av Läkemedelsverkets uppgifter att hamna, liksom Socialstyrelsens tillsyn. Kunskapsmyndigheten för hälsa, vård och omsorg, Infrastrukturmyndigheten för hälsa, vård och omsorg samt Myndigheten för Välfärdsstrategi är de tre övriga myndigheter som utredaren vill se ersätta dagens system.

Genom den här förändringen menar utredaren att staten får en tydligare roll som kommer att göra styrningen mer långsiktig.