Annons
“Tobaksavvänjning prioriteras inte”

“Tobaksavvänjning prioriteras inte”

Tobaksavvänjning prioriteras inte i många landsting trots att det är
den mest kostnadseffektiva behandlingen som finns inom vården. Det har
vi känt till länge, men politiker och beslutsfattare tycks ha missat
budskapet, skriver professor Hans Gilljam och specialistsjuksköterska Mona Wahlgren.

1 dec 2009, kl 18:26
0

Annons

Kan det bero på att de enorma vinsterna syns först i nästa valperiod? När de allvarliga tobaksrelaterade sjukdomarna som KOL, hjärt-kärlsjukdom och cancer minskar i takt med att fler slutat med tobak. Måste inte det vara en av våra största utmaningar idag, att minska lidande och död? I synnerhet när vi vet hur, till skillnad från många andra områden inom vården.

Närmare 8 av 10 rökare vill inte vara rökare och nästan hälften av snusarna vill inte snusa. Av alla dem vill var tredje ha professionell hjälp. När rökaren får stödjande samtal av en tobaksavvänjare i vården kombinerat med rätt läkemedel kan möjligheterna att lyckas tiodubblas jämfört med att sluta utan stöd.

Det är långt ifrån alla rökare som har tillgång till tobaksavvänjning i sitt landsting. Enligt en undersökning är det bara sex landsting som bedömer att resurserna är helt tillräckliga för patienternas behov av avvänjningsstöd.

3 av 10 vårdcentraler har inte tillgång till tobaksavvänjare, enligt en rapport från Statens Folkhälsoinstitut. Och i en opinionsundersökning från i år svarade endast 65 procent av både rökare och icke-rökare att de vet var man kan få hjälp med att sluta röka. Sammantaget anser fyra av tio läkare och distriktssköterskor att behovet av tobaksavvänjning är större än tillgången.

Att arbeta förebyggande med tobaksavvänjning är det mest kostnadseffektiva vi kan göra inom vården. Idag finns det inga tvivel om att tobak är den enskilt största orsaken till ohälsa och död. Vi vet också att rökstopp, även efter decennier av rökning, leder till förbättrad hälsa och möjlighet till ett värdigare och förlängt liv.

Hälsovinsterna för den som fimpar är enorma, inte minst när det gäller livshotande sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, KOL och femton olika former av cancer. För den som redan har en tobaksrelaterad sjukdom kan ett rökstopp vara helt avgörande för att en behandling och rehabilitering ska fungera. Risken för komplikationer vid en operation kan vara dubbelt så stor för en rökare jämfört med en icke-rökare, och nu kräver Socialstyrelsen att all kirurgi bör föregås av rökstopp.

Men idag beror det på var du bor om du ska få tillgång till tobaksavvänjning. Inte ens för dig där ett rökstopp är enda vägen tillbaka till ett värdigt liv finns det självklara stödet att tillgå.

När politiker och beslutsfattare förstår och agerar mot målet att ha så hög marginalnytta som möjligt på varje satsad vårdkrona har vi mycket att vinna, både ekonomiskt och mänskligt. Ett envetet, tålmodigt och lågteknologiskt rökslutarstöd är den billiga vägen till ett minskat lidande för dem som drabbats eller riskerar att drabbas av flera av våra tobaksrelaterade folksjukdomar.

HANS GILLJAM

Ordförande Läkare mot Tobak, professor och överläkare, Stockholm.

MONA WAHLGREN
Ordförande Sjuksköterskor mot Tobak, folkhälsoutvecklare/specialistsjuksköterska, Visby lasarett.