Multaq godkänt

Sanofi-Aventis har fått sitt antiarytmiska läkemedel Multaq godkänt av
den Europeiska kommissionen. Preparatet godkänns för att förhindra
återfall i förmaksflimmer eller för att sänka hjärtfrekvens.

1 dec 2009, kl 13:39
0

Annons

Godkännandet av Multaq (dronedaron) var väntat efter att Emea:s rådgivande kommitté CHMP gav preparatet tummen upp i september. Nu har kommissionen sagt sitt slutgiltiga ja och Multaq blir det första nya preparatet mot förmaksflimmer som godkänts av EU på omkring tio år.

Indikationen för dronedaron är vuxna kliniskt stabila patienter med antingen tidigare eller pågående icke-permanent förmaksflimmer. Enligt Sanofi-Aventis kommer Multq att marknadsföras först i Storbritannien och i Tyskland i januari. Preparatet är sedan tidigare godkänt i USA, Kanada, Schweiz och Brasilien.