Farmacevter i amerikanskt rampljus

I USA har många delstater lagar som säger att en patient har rätt att
träffa en farmacevt när den får sin läkemedelsbehandling ändrad. Men i
själva verket är det bara omkring hälften av alla patienter över 65 år
som får den. Nu har Los Angeles Times uppmärksammat farmacevternas
betydelse i en artikelserie.

1 dec 2009, kl 12:39
2

Annons

I USA är farmacevter relativt vanligt förekommande i vårdkedjan. Det är till och med så att många stater har lagstadgat om att patienter som får sin läkemedelsbehandling ändrad ska få rådgivning från farmacevter. Men undersökningar visar att bara 50 procent av alla över 65 år får sådan hjälp rapporterar Fierce Healthcare.

Nu har betydelsen av farmacevter i vården uppmärksammats i landets media. Tidningen Los Angeles Times har bland annat haft en artikelserie där de beskriver nyttan av att ha farmacevter och framförallt apotekare på kliniker som gör läkemedelsgenomgångar, utvärderar behandlingar och tar fram aktuella läkemedelslistor. Tidningen rapporterar om hur farmacevterna genom att finnas nära patienterna sparar både pengar och förkortar vårdtider.

Bland annat har projekt genomförts där farmacevter arbetat på diabetesmottagningar som enligt Los Angeles Times haft gynnsamma effekter. Där har farmacevterna både gått igenom läkemedelssituationen och kommit med kostråd och genom det minskat hälsoproblem relaterade till diabetes och minskat läkemedelsanvändningen hos flera av patienterna.

Läs reportaget “Hemlösa experter” i LmV nummer 7 om var i vårdkedjan apotekarna egentligen ska vara.

2 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. I USA används den engelskspråkiga yrkesbenämningen pharmacist för det yrke vi i sverige benämner legitimerad apotekare. Pharmacis och farmacevt är på intet sätt synonyma begrepp.