Industrin blir hälsofråga

När den nya EU-kommissionen bildas kommer läkemedelsindustrin inte
längre att ligga under generaldirektoratet för ekonomi och finans.
Istället hamnar det på hälsokommissionären John Dallis bord.

2 dec 2009, kl 11:48
0

Annons

Det är en hel del förändringar att vänta inom EU i samband med att Jose Manuel Barroso formar sin nya kommission. En av de större omgörningarna är att frågor som rör läkemedelsindustrin flyttar från generaldirektoratet med ansvar för företag och finans, DG Enteprise, till det som har hand om hälso- och konsumentfrågor, DG Sanco. Ansvaret för läkemedelsmyndigheten Emea hamnar då under den blivande hälsokommissionären John Dalli. Maltesen John Dalli blir också ansvarig för boiteknologi, ett område som flyttar från miljödirektoratet till DG Sanco.

Att flytta ansvaret för läkemedelsfrågor har varit en het potatis inom EU. Beskedet välkomnas bland annat av patientföreträdargrupper som länge argumenterat för att läkemedel och läkemedelsutveckling är en hälsofråga snarare än en industrifråga. I många av EU:s länder ligger dessa frågor under hälso- och sociala myndigheter.

Motståndare till beslutet menar att de som enbart kan hälsofrågor kommer att ha svårt att sätta sig in i de mer företagstypiska delarna av läkemedelsindustrin som patentfrågor

Ytterligare en förändring är att spanjoren Joaquin Almunia föreslås ta over uppdraget som kommissionär med ansvar för konkurrensfrågor. Hans föregångare Neelie Kroes var en av de drivande bakom de räder mot läkemedelsindustrin som gjorts senaste året i jakt på företag som medveten förhalar patentutgångar.

Innan den nya kommissionen kan börja sitt arbete måste de godkännas av EU-parlamentet vilket förväntas ske i slutet av februari. Kommissionen kommer sedan att sitta till sista oktober 2014.