Annons

Begränsad subvention för många diabetesmedel

Januvia, Avandia, Lantus och Janumet är några av de preparat som får
begränsad subvention från och med mars nästa år. Det står klart när TLV
idag presenterar sin genomgång av diabetesläkemedel. Några preparat
åker också helt ur förmånssystemet.

2 dec 2009, kl 12:50
0

En av slutsatserna som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, kommit fram till i sin genomgång av diabetesläkemedel som ingår i högkostnadsskyddet, är att diabetespatienter ofta måste byta preparat under sjukdomstiden eftersom sjukdomen förändras. Många patienter måste också byta på grund av biverkningar och därför anser TLV att det måste finnas ett brett sortiment att tillgå inom förmånen.

Men i genomgången är det trots det flera preparat som får sin subvention begränsad. Lantus och Levemir subventioneras bara vid typ 1-diabetes eller vid typ 2 för patienter där annan behandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet.

Janumet och Eucreas är exempel på preparat som bara kommer att subventioneras för patienter som redan provat metformin, sulfonureider eller insulin, eller där dessa inte är lämpliga. Avandia (rosiglitazon), Actos (pioglitazon) och Januvia (sitagliptin) får också begränsad subvention. Några preparat förlorar sin subvention helt. Bland dessa finns Starlix (nateglinid) och Daonil (glibenklamid).

TLV som har gjort genomgången i samråd med Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och SBU, konstaterar att det 2008 såldes diabetsläkemedel för cirka 1,2 miljarder kronor i Sverige. Av dessa stod insulinerna för 925 miljoner. Besluten från genomgången kommer att gälla den 1 mars 2010.