Annons

TLV:s tidsplan för omregleringen klar

Inför omregleringen av apoteksmarknaden har Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket ett flertal stora uppgifter att lösa. För att
tidsplanen ska hålla krävs att riksdagen tar beslutet i april, skriver
TLV till regeringen.

20 jan 2009, kl 15:05
0

Annons

TLV har på uppdrag av regeringen lämnat in en tidsplan för hur de ska genomföra sina uppdrag i samband med att apoteksmonopolet försvinner den 1 juli. På sitt bord har myndigheten fått ett stort ansvar där det bland annat ingår att utveckla en modell för prissättningen av originalläkemedel och att övervaka prissättningsmodellen för generiska läkemedel. TLV ska också bestämma den handelsmarginal som ska locka hit investerare utan att samhällskostnaderna skenar.

I sin tidsplan skriver TLV att den i slutet av januari ska informera regeringen om hur den nya marginalen ska konstrueras och hur den ska sättas. Senast den första april ska apotekens inköps- och försäljningspriser vara bestämda liksom förslag på vilka förutsättningar som ska gälla för utbyte av läkemedel vid generisk konkurrens.

TLV skriver att en förutsättning för att de delar av uppdraget som ska sättas i verket den 1 juli, ska hinna bli klara, är att ett riksdagsbeslut tas under april. Alternativt att regeringen utfärdar en förordning till TLV innan beslutet är taget så att de kan börja handla.

Ett orosmoment är de förändringar som ska ske för prissättningen av generika. För att detta ska kunna bli verklighet krävs att ett omfattande it-stöd hinner tas fram och i tidsplanen anger TLV att det kan bli praktiskt svårt till 1 juli om inte förutsättningarna är klara till i början av mars.