Annons
OAB ska kontrollera ägandet

OAB ska kontrollera ägandet

Enligt regeringens lagrådsremiss är det Läkemedelsverket som ska avgöra
vilka som får äga apotek och inte. Men tidspressen gör att
Läkemedelsverket tvingas räkna med Omstruktureringsbolaget som i
praktiken kommer vara de som granskar eventuella köpares lämplighet som
apoteksägare.

4 feb 2009, kl 11:31
0

Annons

Även om apoteksmarknaden öppnas upp för nya ägare i sommar så är det inte vem som helst som kommer att få äga apotek. Framförallt har regeringen sagt att de företag som också producerar läkemedel inte ska få äga apotek. Men många av de internationella kedjorna ingår i stora koncerner där syster- eller dotterbolag är läkemedelsproducenter och det kommer därför uppstå en gråzon för vissa företag. Regeringen har valt att säga att det läkemedelsproducerande företaget inte får ha bestämmande inflytande över apoteksföretaget, men vad det innebär i praktiken för olika potentiella ägare är fortfarande oklart.

Den myndighet som fått i uppdrag att bedöma detta är Läkemedelsverket. De har anställt en jurist för att klara av uppgiften. Men eftersom försäljningen av statens apotek, som sköts av Omstruktureringsbolaget, ska påbörjas redan under våren så har de tillfälligt backat från uppgiften.
? Det är helt centralt för oss att Omstruktureringsbolaget gör en analys av köparna och bedömer om de är ok. Vi kommer att ha en dialog med dem, men det kommer att vara omöjligt för oss att hålla koll på alla ägarstrukturer. Där räknar vi med Omstruktureringsbolaget, säger Christina Åkerman, Läkemedelsverkets generaldirektör, i Läkemedelsvärldens reportage ?Monopolets sista timmar?.  

I praktiken innebär det att det under våren blir Omstruktureringsbolaget som bestämmer vem som är lämplig som ägare eller inte.
? Vi kommer att titta på de köpare som är intresserade, och om det är så att de troligtvis inte kommer kunna uppfylla Läkemedelsverkets krav så kommer vi inte låta dem vara med i förhandlingarna eftersom det bara kommer att störa processen, säger Eva-Britt Gustafsson.

Reportaget ?Monopolets sista timmar? finns att läsa i Läkemedelsvärlden nummer 1 som når våra prenumeranter i dagarna.