Annons

TLV permanentar undantaget

TLV har nu bestämt sig för att det ska finnas två reserver till den läkemedelsprodukt som varje månad är den billigaste och det som apoteken ska byta till. Myndigheten beslutar alltså att göra undantaget från våren 2010 permanent. TLV vill också få möjlighet att direkt bötfälla företag som inte följer föreskrifterna.

14 nov 2011, kl 17:49
0

Annons

Före maj 2010 fanns enbart en månadens vara som apoteken skulle byta till vid generiskt utbyte och inte några alternativ. Men eftersom företagen hade problem att leverera beslutade man att under en period också utse två reserver. Det undantaget permanentas nu från och med årsskiftet.

I fortsättningen ska
det, precis som nu, finnas två alternativ till periodens vara som apoteken byter ut till. Efter att förslaget varit ute på remiss har TLV tyckt sig ha stöd för att permanenta förändringen.
? Vi tycker att vi fått stöd för det hos de flesta remissinstanser som kommenterat förslaget, säger Magnus Thyberg chef för apoteksavdelningen på TLV.

Många patientorganisationer
är visserligen tveksamma. Och Sveriges apoteksförening är mycket kritisk, medan till exempel läkarkåren trycker på om generisk förskrivning.
? Generisk förskrivning tycker vi också är en bra idé kommenterar Magnus Thyberg, men det är ju inte något vi kan lösa.
När det gäller Sveriges apoteksförenings kritik, menar Magnus Thyberg, att den handlar om att föreningen vill ha en helt annan modell lagstiftningsmässigt, vilket TLV inte heller kan lösa.
? Och när det gäller patientorganisationerna tolkar jag det främst som att det är utbytet i sig som man bekymrar sig över och det behöver vi ta på allvar, men jag tycker inte det är kopplat till just det här förslaget.
Enligt Magnus Thyberg ska myndigheten nu starta diskussioner med branschen och gräva i patientsäkerhetsproblematiken.
? Vi ska titta djupare på det här, till exempel kan man fundera över möjligheterna att hindra utbyte för känsliga patienter. Det är ju ett ganska kraftigt verktyg, frågan är om det används rätt idag.

TLV vill också
få mer att sätta emot läkemedelsleverantörer som till exempel inte kan leverera periodens vara månaden ut. Det myndigheten kan göra idag är att konstatera att förpackningen inte finns tillgänglig och att den då inte heller kan utses som billigaste tillgängliga förpackning den följande månaden.
? Vi vill ha skarpare verktyg, en sanktionsavgift som vi tror skulle bita allra bäst, säger Magnus Thyberg.
En sanktionsavgift skulle bli en direkt påföljd när ett företag inte följt föreskrifterna.
? Det skulle vi kunna tillämpa i allt vårt tillsynsarbete, även om vi till exempel upptäckte att ett apotek eller kedja hade en väldigt stor felförsäljning av en vara.
En sådan möjlighet för TLV måste dock regeringen fatta beslut om och den kommer att dröja, minst ett år.