Annons

Amerikanska läkare backar upp Obama

Den amerikanska läkarorganisationen AMA har gett regeringen sitt stöd i dess ansträngningar för att säkerställa leveranserna av viktiga läkemedel. Men ett förslag om ekonomiska sanktioner mot företagen får inte läkarstöd.

15 nov 2011, kl 11:11
0

Annons

Den inflytelserika organisationen The American Medical Association, AMA röstade i måndags för att stödja Obama-administrationens arbete med en lagstiftning som tvingar företag att tidigt förvarna om man inte kan leverera beställda läkemedel. Ett lagstiftningsförslag som fastnat i kongressen, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Resolutionen som
AMA antog i måndags beskriver situationen som en nationell krissituation på folkhälsoområdet och var en av de viktigaste punkterna vid organisationens möte. Bristsituationen när det till exempel gäller vissa läkemedel som används vid kemoterapi har tvingat läkare att vänta med behandling eller använda mindre bra alternativ, enligt AMA.

I förslaget till
resolution rekommenderade AMA också ekonomiska sanktioner mot företag som inte ökade sin produktion om det saknades läkemedel. Den delen i resolutionen röstades dock ned och istället uppmanade läkarorganisationen till ekonomiska citament för att förbättra leveranserna.

Det har rapporterats
om brist på cirka 200 läkemedel i år, jämfört med 56 2006, vilket lett till att president Obama vill ha en lagstiftning som tvingar företag att tidigt rapportera brister.
En studie som nyligen publicerats visar att även om det är cirka 100 företag som någon gång haft svårt att leverera, kommer cirka hälften av alla läkemedel som inte levererats från ett eller två av företagen.