Tillskott i statinutbudet

Astrazenecas rosuvastatin, den första i en ny generation av statiner, har godkänts i Sverige. Rosuvastatin har något bättre resultat på surrogatvariabler än föregångarna.

22 apr 2003, kl 10:00
0

Annons

Rosuvastatin sänker plasmakoncentrationer av det skadliga kolesterolet, LDL, cirka åtta procent bättre än konkurrenterna. Dessutom når man en något större höjning av HDL, det goda kolesterolet.
Läkmedelsvärlden har tidigare (statintemat 10/02) skrivit om oenigheterna kring att marknadsföra statiner utifrån surrogatvariabler. Det finns ännu inga data som visar om rosuvastatin är bättre än andra statiner på att minska risken för kranskärlssjukdom, hjärtinfarkt och död. Professor Anders G Olsson, en av Sveriges ledande experter på blodfetter och statiner, menade dock att det är högst sannolikt att en större sänkning av LDL ger en bättre effekt.
I dag når omkring hälften av de patienter som behandlas för förhöjt kolesterol de målvärden som rekommenderats av Läkemedelsverket. Det beror inte enbart på för svag effekt hos läkemedlen, utan också på dålig följsamhet vid förebyggande behandling.
Läkemedlet kommer att säljas när prisförhandlingarna är klara.