Tillsättning av ledamöter till ny nämnd dröjer

Regeringens beslut om tillsättning av de ledamöter som ska ingå i den nya läkemedelsförmånsnämnden (LFN) drar ut på tiden.

5 sep 2002, kl 12:57
0

Annons

Regeringsbeslutet kommer att fattas först i mitten av september, sa departementsrådet Anders Blanck vid en konferens i Lund förra veckan.

Det innebär att ledamöterna bara kommer att ha cirka två veckor på sig för gemensamma förberedelser innan deras arbete inleds den 1 oktober.

Representanter från läkemedelsindustrin uttryckte vid konferensen tvivel på nämndens funktionalitet i inledningsskedet och framförde önskemål om någon typ av övergångslösning.

Enligt Anders Blanck har de ordinarie ledamöterna tillfrågats och accepterat uppdragen, men utnämningen av personliga ersättare till dessa ledamöter drar nu ut på tiden.

Förutom att en ordförande ska utses, ska fyra ledamöter hämtas från landstingen, fyra från myndigheter och andra aktörer med kunskap inom läkemedelsområdet samt två från patient- och pensionärsorganisationer.