Annons

40 procent av läkarna känner inte till LFN

Trots att Läkemedelsförmånsnämnden LFN funnits i nästan tre år är det fortfarande 40 procent av de svenska läkarna som inte känner till den ?nya? myndigheten. Det framgår av LFN:s årsredovisning.

29 mar 2005, kl 17:25
0

LFN:s genomsnittliga handläggningstid för subvention av ett nytt läkemedel är 79 dagar. I 34 av de 39 beslut som fattats om subvention om nya originalläkemedel har beslut också fattats inom de av regeringen fastställda 120 dagarna. Men i fem fall har handläggningen dragit ut på tiden. Dock har inget ärende överskridit de 180 dagar som är EU:s gräns.

Kännedomen om LFN bland svenska läkare är runt 60 procent. På uppdrag av LFN gjorde Statistiska Centralbyrå, SCB, i höstas (oktober 2004) en undersökning bland 800 läkare där syftet med undersökningen var att mäta kunskapen om LFN, besluten och det nya subventionssystemet. Det är första gången en sådan undersökning görs. Trots att LFN funnits sedan 2002 är det fortfarande 40 procent som säger att de inte känner till myndigheten.

Totalt fattade LFN 39 subventionsbeslut om nya originalläkemedel. Av dessa beviljades 34 läkemedel subvention. Men för två av dessa, Levemir och Yentreve, begränsades subventionen till ett visst användningsområde eller till en viss patientgrupp. I övriga fem ärenden avslogs ansökan. De fem avslagsbesluten avser dock tre produkter (Levitra, Elidel och Xyzal), eftersom två av läkemedlen prövades två gånger vardera.