Tilläggsbehandling blir subventionerad

Telaprevir (Incivo) ingår nu i högkostnadsskyddet. Läkemedlet används vid behandling av hepatit C.

9 feb 2012, kl 13:10
1

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att telaprevir (Incivo) vid behandling av kronisk hepatit C ska ingå i högkostnadsskyddet. Läkemedlet bedöms som kostnadseffektivt.

I december ändrade Läkemedelsverket behandlingsrekommendationerna för hepatit C, eftersom det under hösten godkänts två nya proteashämmare, boceprivir och telaprevir, i Europa. Behandlingen ska ges i kombination med peginterferon-alfa och ribavarin. Trippelkombinationen botar fler och förkortar behandlingstiden för många patienter.

TLV bedömer att kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår är låg vid tillägg av Incivo vid behandling med peginterferon och ribavirin. Därför beslutar myndigheten att läkemedlet blir subventionerat från den 27 januari i år.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. …………….. men läkemedel mot hepatit C är ju gratis för patienten enligt smittskyddslagen. Då behöver det väl inte ingå i högkostnadsskyddet?