Tidig insättning av immunmedel bromsar MS

Patienter med som visar tidiga tecken på multiple skleros kan få
sjukdomen bromsad med det immunmodulerande medlet glatiramer visar en
studie i Lancet. Tidig behandling fördröjde tiden det tog innan patienterna utvecklade
sjukdomen fullt ut.

7 okt 2009, kl 11:25
0

Annons

Det är en internationell studie med totalt 481 patienter i 16 länder som visar på de positiva resultaten av glatiramer. Substansen är sedan tidigare godkänd under namnet Copaxone för behandling av personer som genomgått en första klinisk episod och som bedöms ha en hög risk att utveckla definitiv MS och för att minska frekvensen av skov.

I den aktuella studien, som finansierats av läkemedelsföretaget Teva, undersökte forskarna effekten av tidig insättning av glatiramer. Patienterna, som  alla uppvisat en första klinisk episod av MS, slumpades till att få antingen 20 mg glatiramer subkutant om dagen eller placebo. Behandlingen pågick i upp till 36 månader eller till dess att patienten utvecklade MS fullt ut.

Resultatet, som presenteras i Lancet oneline, visade att behandling med glatiramer minskade risken att utveckla fullt utvecklad MS med 45 procent jämfört med placebo. Tiden det tog för 25 procent av patienterna att fullt utveckla sjukdomen fördröjdes till knappt två år för de som behandlades med glatiramer jämfört med knappt ett år för patienter i placebogruppen.

Författarna skriver i artikeln att de positiva resultaten förstärktes av MRI-undersökningar som gjordes på patienterna var tredje månad. Dessa visade att patienterna i glatiramergruppen hade mindre MS-relaterade skador i hjärnan än placebogruppen.

I en kommenterande artikel skriver David H Miller och Siobhan M Leary, båda neurologer från London att resultaten är positiva men att det är en svår avvägning när och vilken behandling som ska sättas in vid MS. Eftersom inte alla personer som drabbas av de första tecknen på MS utvecklar en allvarligare form av sjukdomen måste diskussioner föras med den enskilde patienten om vilken behandling som är lämplig.