Annons
Therese Andersson om östrogen och fettfördelning

Therese Andersson om östrogen och fettfördelning

Sjunkande nivåer av östrogen tros vara en viktig anledning till att kvinnor efter menopaus har en benägenhet att utveckla bukfetma och inlagra fett i levern, vilket också ökar risken för -hjärtkärlsjukdom. Hur påverkar östrogen-behandling fettfördelningen?– En bidragande orsak till att östrogenbehandling kan påverka placeringen av kroppsfett är att det påverkar den vävnadsspecifika kortisolomsättningen. Det är […]

7 sep 2010, kl 16:38
0

Sjunkande nivåer av östrogen tros vara en viktig anledning till att kvinnor efter menopaus har en benägenhet att utveckla bukfetma och inlagra fett i levern, vilket också ökar risken för -hjärtkärlsjukdom. Hur påverkar östrogen-behandling fettfördelningen?
– En bidragande orsak till att östrogenbehandling kan påverka placeringen av kroppsfett är att det påverkar den vävnadsspecifika kortisolomsättningen. Det är känt att den förändring i fettfördelning som sker vid klimakteriet liknar det som sker hos patienter med Cushings syndrom, ett tillstånd som beror på kroniskt förhöjda kortisolnivåer i blodet.
– Kortisol produceras i binjurarna men samtidigt vet man att de aktiva nivåerna i vävnaderna påverkas av de två enzymen 11beta-HSD1 och 11beta-HSD2. Jag har i min avhandling koncentrerat mig på att undersöka effekten av det första enzymet och vilken koppling det har till östrogen.

Hur sammanfattar du resultatet av dina tre studier?
– Sammantaget visar min avhandling att det finns en klar koppling mellan låga östrogennivåer och ökad kortisolproduktion lokalt i fettväv och lever hos både människa och råtta. Mycket tyder därför på att en del av den gynnsamma effekt som östrogenbehandling har på fettfördelningen hos kvinnor efter klimakteriet förmedlas via reglering av enzymet 11beta-HSD1.
– Det har ju varit känt sedan tidigare att östrogenbehandling har det här gynnsamma effekten på fettfördelningen, men inte vilka mekanismer som har legat bakom effekten.

Enzymet 11beta-HSD1 är också ett aktuellt mål i utvecklingen av läkemedel för behandling av typ 2-diabetes och där finns idag ett tiotal hämmare av enzymet i tidig klinisk utveckling och ytterligare ett antal i tidig fas. Har dessa substanser också effekt på fettfördelningen?
– Ja, det är många företag som försöker utveckla ett sådant läkemedel. Det man motverkar genom att hämma enzymet är ju bukfetma och det är en riskfaktor även för typ 2 diabetes.
– Om det är fettfördelningen man vill påverka är svårigheten med hämmare av 11beta-HSD1 att styra effekten specifikt till underhudsfettet. Där är det östrogenreceptorn som är nyckeln till den vävnadsspecifika effekten och en del av de läkemedel som är under utveckling har visat sig ha effekt på den, men inte alla.
– Studier på med aktuella läkemedelskandidaterna har visat att behandlingen förbättrar insulinresistens och motverkar förhöjda blodfetter.  

Det finns alltså många hälsoeffekter av hormonersättningsterapi och möjligheten att behålla sina kvinnliga former har säkert också bidragit till den stora framgången innan de stora larmen om biverkningar ledde till minskad användning. Tycker du att det har varit allt för mycket fokus på de negativa effekterna och att de fördelar som trots allt finns har tonats ner?
– Ja till viss del. Men man måste ju komma ihåg att de resultat som mina studier visar bygger på experimentella data och att studierna behöver följas upp.
– Men generellt är studierna på östrogenets biverkningar lite omdiskuterade. Det som är positivt från våra studier är att den gynnsamma effekten av behandlingen uppnås även vid låga doser östrogen som i de aktuella studierna har visat sig ge mindre biverkningar.